Vzdělávání žáků I. stupně

Rozhodnutím ředitelky školy se stanovuje časový rozsah vzdělávacích aktivit pro žáky I. stupně ZŠ s RVMPP Teplice, Buzulucká takto:

 •  1. ročníky:
  •  7:45 – 13:00 vzdělávací aktivity, včetně obědové přestávky
  • 13:00 – 16:00 klubové aktivity
 •  2. ročníky:
  • 7:45 – 13:00 vzdělávací aktivity, včetně obědové přestávky
  • 13:00 – 16:00 klubové aktivity
 •  3. ročníky
  •  8:00  – 13:00 vzdělávací aktivity, včetně obědové přestávky
  • 13:00 – 16:05 klubové aktivity
 •   4. ročníky
  • 8:10 – 14:00 vzdělávací aktivity, včetně obědové přestávky
  • 14:00 – 16:10 klubové aktivity
 •  5. ročníky
  •  8:20 – 14:00 vzdělávací aktivity, včetně obědové přestávky
  • 14:00 – 16:10 klubové aktivity

V případě zájmu o docházku dítěte na vzdělávací (popř. i klubové) aktivity, prosím, spojte se s třídní učitelkou a písemně (nejlépe přes Komens systému Bakaláře) pošlete vyplněnou přihlášku – doc, pdf – (podepsanou stačí donést první den s čestným prohlášením), a to nejpozději do 18. 5. 2020, po tomto termínu již není přihlášení žáka možné. Tato přihláška je závazná.

Organizace

 • žáci se shromáždí v prostoru před hlavním vchodem školy za dodržení obecných pravidel chování stanovených krizovými opatřeními, a to zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržování odstupů 2 m,
 • před vstupem do školy jim bude bezkontaktně změřena teplota, v případě naměření teploty či projevů onemocnění budou neprodleně kontaktováni zákonní zástupci, aby si čekajícího žáka venku odvedli domů. Doporučujeme ráno před odchodem do školy dítěti teplotu změřit,
 • vstup do školy bude umožněn 5 minut před začátkem vzdělávací aktivity dané skupiny, s tím, že žáci se nepřezouvají a jdou pod dohledem „svého vyučujícího“ rovnou do stanovené místnosti pro svoji skupinu,
 •  vzdělávací i klubové aktivity pro danou skupinu probíhají v téže místnosti, složení skupiny se nemění,
 • při prvním příchodu do školy žák odevzdá vyplněné a podepsané čestného prohlášení (možnost stáhnutí zde, případně vyzvednutí vytištěného dokumentu ve škole ve dnech po – čt, 8:00 – 12:00),
 •  každý žák bude mít náhradní roušky (min. dvě) a sáček na uložení použitých roušek.
 • žákům I. stupně bude umožněno se stravovat ve školní jídelně, kam bude vždy odcházet celá skupina, včetně žáků, kteří oběd nemají,
 •  každá skupina bude mít vyhrazen čas pro stravování se ve ŠJ, není možné, aby žák obědval v jiný čas, stejně jako není možné odnášení obědů ze ŠJ,
 •  žák je povinen dodržovat všechna stanovená hygienická a provozní pravidla, včetně časových rozpisů, se kterými bude seznámen při prvním příchodu do školy. V případě nedodržování pravidel budou informováni zákonní zástupci a opakované nedodržování může vést k vyřazení žáka ze studijní skupiny do konce školního roku 2019/2020,
 •  hygienická pravidla, provozní pravidla, časové rozpisy, místnosti pro danou skupinu – budou upřesněny a zveřejněny po 18. 5. 2020, kdy budou známy počty žáků, kteří budou chodit do školy

Děkujeme za pochopení