Krizová opatření vzhledem ke covid-19

 

 

Dle pokynu ministerstva školství:

 

Povinná distanční výuka

Pro II. stupeň ZŠ je zavedena povinná střídavá distanční výuka od 12. 10. – 25. 10. 2020 sudý týden – 12. 10. – 16. 10. 2020 probíhá povinná distanční výuka žáků 7. a 8. ročníků, lichý týden – 19. 10. – 23. 10. 2020 bude probíhat povinná distanční výuka pro žáky 6. a 9. ročníků. Prezenční a distanční výuka bude probíhat dle stávajícího, platného rozvrhu pro tento školní rok. Synchronní, on-line výuka se bude týkat pouze výuky jazyků, známkovat se budou práce zadané a odevzdané digitálně.

 

Pro I. stupeň se nic nemění, připomínáme: ve třídě se učí bez zakrytých dýchacích cest a ve společných prostorách žáci povinně nosí ústenky, roušky, respirátory atd.

 

Školní stravování – jídelna

Úprava školního stravování od 9. 10. do 25. 10. 2020 musí být dodržovány povinnosti stanovené v Usnesení vlády č. 2 a 3:

rozestupy mezi stoly 1,5 m,
maximální počet osob u jednoho stolu ve vzdálenosti 2 m je omezen na 4 osoby,
ve školní jídelně nemůže být více osob, než kolik je míst k sezení a není umožněno, aby žáci čekali v jídelně v řadě,
žáci na distanční výuce mají právo na stravování ve školní jídelně, pro toto stravování je stanoven čas od 14:00 do 14:30 hodin, který nelze jednotlivci porušovat.

 

Rozpis školní jídelny – výdej obědů:

– v čase od 11:00 – 11:20 hodin obědvají třídy 5.ABC

– v čase od 11:20 – 11:40 hodin obědvají třídy 4.AB a 5.D

– stálý rozpis stravování tříd bude upřesněn v průběhu pondělí 12. 10. 2020

– stravování je zajištěno

 

Zákonní zástupci, kteří si vyzvednou své dítě dříve z vyučování, nemohou využít jiný čas pro stravování, než který je určen rozpisem stravování dané třídy, popř. oddělení školní družiny.

 

Kroužky ve škole

Krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 se od 9. 10. do 25. 10. 2020 zakazuje činnost kroužků ve škole.

 

Výuka plavání

Plavecký výcvik je krizovým opatřením pozastaven na dobu od 9. 10. do 25. 10. 2020.

 

V týdnu od 26. 10. – 30. 10. 2020

Podle Usnesení vlády č. 1 je ve dnech 26. a 27. 10. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků ve školách. Žáci mají od 26. 10. – 30. 10. 2020 prodloužené podzimní prázdniny.