Eurorebus JUNIOR

 

  • Vědomostní soutěž pro všechny žáky 1. stupně
  • 3 korespondenční školní kola, školy s největším počtem zaslaných správných odpovědí (Eurošeků) postupují do krajského kola
  • V krajském kole nás reprezentuje tříčlenné družstvo (po jednom žákovi ze 3., 4. a 5. třídy). Zde družstvo vyplňuje písemný test.
  • Účastníme se každoročně i krajského kola (v Ústí na Ped. Fakultě)
  • Ve škol. roce 2014/15 jsme obsadili 5. místo v kraji

Mgr. M. Nesvorná