Výzkumné týmy v 5. třídách

 

Žáci 5.B a 5.C se na jednu hodinu přírodovědy proměnili ve „výzkumné vědecké týmy ESA“. Jejich úkolem bylo prozkoumat vzorky několika látek, které „přivezli astronauti z neznámé planety“, a zjistit, jaké mají tyto látky vlastnosti.

Svůj průzkum prováděly děti pomocí různého fyzikálního a chemického „nářadí a náčiní“. Všichni výzkumníci pozorovali, jak se látky chovají ve vodě, zda je lze drtit apod. Vědecké týmy zaznamenávaly získané poznatky do předtištěných tabulek. Podle vzhledu a zjištěných vlastností určovaly, kterým pozemským látkám se vzorky podobají.

Páťáci si zábavnou formou upevnili své poznatky o vlastnostech látek a seznámili se s některými pracovními postupy přírodovědných oborů fyziky a chemie, se kterými se podrobněji seznámí v příštích letech na II. stupni.

 

Mgr. K. Kolářová,

vyučující fyziky a koordinátorka výzkumných vědeckých týmů ESA