Dějepisná olympiáda

 

V závěru měsíce března se naši žáci  v DDM Teplice účastnili okresního kola 51. ročníku dějepisné olympiády. Letošním tématem byla „Šlechta v proměnách času“. Téma bylo co do znalostí značně obsáhlé, vyžadovalo nastudování velkého množství informací a také prokázání znalostí práce s textem. Naši žáci si vedli velmi dobře.

Lukáš Přenosil ztratil z celkového počtu 80 bodů pouze jediný bod a stal se tak se značným bodovým náskokem vítězem okresního kola. Další náš žák, Martin Holan, se umístil na 8. – 9. místě z celkového  počtu 27 účastníků. Oběma chlapcům děkuji za skvělou reprezentaci naší školy.

Lukášův úspěch zůstává bohužel bez postupu do krajského kola, a to kvůli špatné organizaci soutěže se strany DDM Teplice. Celá tato událost je pro nás velkým zklamáním.

 

Mgr. Jiřina Ulrichová

 

 

V polovině ledna 2022 proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády. Zájemci o historii z řad 8. a 9. ročníků se sešli v počtu 13 žáků, aby během 90 minut poměřili své vědomosti, dovednosti a bystrost v odpovědích. Vše se točilo kolem: Šlechty od konce raného středověku do roku 1648. Nejlepšími výsledky se mohou pochlubit žáci, kteří nasbírali z celkového maximálního počtu 60 bodů nejvíce:

1. místo – Lukáš Přenosil

2. místo – Martin Holan

3. místo – Jan Hlisník a Antonín Mžyk

Soutěžícím děkujeme za perfektní dějepisné klání a blahopřejeme všem postupujícím. Těm budeme držet palce v okresním kole. Brzy to budou potřebovat, již teď se pilně připravují a pracují se studijní literaturou, ze které mohou čerpat vědomosti do okresního kola.

 

Mgr. J. Ulrichová, vyučující dějepisu