Stolování

 

 

Dne 2. 6. 2014 se třída 2.B účastnila přednášky o stolování ve školní jídelně, kterou vedla vedoucí školní jídelny p. Schmitzová.

Žáci se seznámili s kulturou stolování, se správnými návyky při jídle, zopakovali si slušné chování u stolu v restauraci i ve školní jídelně. Vše bylo spojeno s názornou ukázkou, kdy jeden žák s pomocí paní Schmitzové předváděl, jak se máme správně chovat u stolu, před, během i po skončení jídla. Děti si vyzkoušely správné sezení u stolu, jak správně vyndat uvíznuté jídlo v zubech a také způsob, jakým se odchází od stolu po skončení jídla.

Na závěr se vše shrnulo ústním testem a ve třídě na ně pak čekal písemný test, kde žáci prokazovali, co si zapamatovali.

Všem se přednáška moc líbila a tímto také děkujeme paní Smitzové za čas věnovaný naší třídě.

                                                                                     J. Pešková 2.B