Přírodovědný klokan 2022

 

Ve středu 13. 10. 2022 proběhl už 17. ročník soutěže Přírodovědný klokan. Soutěž je vyhlašována MŠMT ČR a jejím pořadatelem je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem soutěže je prověřit úroveň znalostí a vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Soutěžní kategorie jsou dvě, Kadet (8.-9. třída ZŠ) a Junior (I.-II. ročník SŠ). Naše škola se této soutěže zúčastňuje pravidelně, do letošního ročníku se zapojilo 137 osmáků a deváťáků. Úlohy nebyly jednoduché. Někteří si s nimi poradili lépe, někteří hůře, důležité ale je, že všichni se snažili o dosažení co nejlepšího výsledku.