Informace o školní družině

 

KRITÉRIA ZAŘAZENÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY:

od 6:00 do 8:00 hodin
a od 11:30 do 17:00 hodin 

E-mail:  druzina@buzulka.cz
Mobil:  603 464 409

 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ:

13:30 – 14:00 HODIN
15:00 – 17:00 HODIN

Školní družina je umístěna v samostatném pavilonu. Zájmové vzdělávání uskutečňuje s dětmi mladšího školního věku tým kvalifikovaných vychovatelek pod vedením vedoucí vychovatelky Bc. Kamily Poftové.

Děti jsou rozděleny do pěti oddělení:

1. oddělení – Sylvie Noukou
2. oddělení – Bc. Kamila Poftová                                      
3. oddělení – Bc. Alena Kalodová
4. oddělení – Miroslav Kaiser                                    
5. oddělení - Barbora Doležalová

Pro zájmové vzdělávání máme vypracovaný vzdělávací program, kde hlavním prostředkem činnosti ve školní družině je hra. Důraz klademe na věk a individuální zvláštnosti dětí, na odpočinek po vyučování, na osobní spokojenost a pohodu dětí, na dobrovolnost při různých činnostech, na vzbuzování zájmu a na motivaci.

Zájmové vzdělávání probíhá formou pravidelné činnosti, příležitostné, spontánní a odpočinkové. Zvlášť oblíbené u dětí jsou společné, předem plánované, celodružinové akce, ať už se jedná o výtvarné a sportovní soutěže, sváteční posezení u vánočního stromku, maškarní karneval nebo oslava Dne dětí.

Při každodenním pobytu venku děti rozvíjí své pohybové schopnosti a dovednosti zapojováním do kolektivních her. Dětem dáváme dostatek prostoru pro uplatnění vlastních nápadů, tím získávají nové kompetence.

K zájmovému vzdělávání přihlašují rodiče své děti na začátku školního roku vyplněním Zápisního lístku. Předběžný zájem o školní družinu projevují rodiče již při zápisu dítěte do 1. třídy. Jelikož kapacita našeho zařízení je omezena, mohou v družině pobývat pouze děti trvale zaměstnaných rodičů. Poplatek za pobyt ve školní družině schvaluje Městské zastupitelstvo v Teplicích. Družinové děti se společně stravují v jídelně. Obědy hradí rodiče u vedoucí školní jídelny.

 

Platba školní družiny 2022/2023:

800,- Kč   (září – prosinec)  od 6. září do 16. září 2022

1200,- Kč (leden – červen)  od 3. ledna do 13. ledna 2023

 1. Jednorázovým příkazem z bankovního účtu (třídenní prodleva)
   

  Bankovní spojení: KB Teplice

  Číslo účtu: 107 – 8400230207/0100

  Variabilní symbol: 7001

  (JMÉNO + PŘÍJMENÍ+TŘÍDA DÍTĚTE)

 2. Hotově u vychovatelky školní družiny

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY