Informace o školní družině

 

KRITÉRIA ZAŘAZENÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY:

od 6:00 do 8:00 hodin
a od 11:30 do 17:00 hodin 

E-mail:  druzina@buzulka.cz
Mobil:  603 464 409

 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ:

13:30 – 14:00 HODIN
15:00 – 17:00 HODIN

 

Školní družina je součástí Základní školy s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů. Její kapacita je 149 žáků a je zcela naplněna v pěti odděleních.

Je umístěna v samostatném pavilonu č. 7, kde jsou tři oddělení s nejmladšími žáky, další dvě klubovny jsou součástí pavilonů č. 6 a č. 9, určené starším žákům.

 

Děti jsou rozděleny do pěti oddělení:

1. oddělení – Sylvie Noukou
2. oddělení – Bc. Kamila Poftová                                      
3. oddělení – Bc. Alena Kalodová – vedoucí vychovatelka
4. oddělení – Miroslav Kaiser                                    
5. oddělení - Barbora Doležalová

 

Vizí, ke které směřuje práce pedagogů školní družiny, je vytvořit žákům v čase po vyučování emocionálně a sociálně bezpečné prostředí, ve kterém budou rádi trávit čas a zároveň rozvíjet svou tvořivost, hravost, rozmanitost, samostatnost, zodpovědnost a schopnost komunikovat a spolupracovat, pozitivně posilovat sebevědomí a sebepojetí, a současně se učit smysluplně trávit volný čas. Školní družina má „žít“, aby do ní žáci i vychovatelé nechodili jen proto, že musí, ale proto, že je to ve družině opravdu baví. 

Během školního roku pořádáme celodružinové akce.

Děti mohou navštěvovat v odpoledních hodinách zájmové kroužky.

K zájmovému vzdělávání přihlašují zákonní zástupci své děti během měsíce června a na začátku školního roku vyplněním Zápisního lístku. Zákonní zástupci budoucích prvňáčků mohou ZL odevzdat na třídní schůzce taktéž v měsíci červnu.

Poplatek za pobyt ve školní družině schvaluje Městské zastupitelstvo v Teplicích, ve školním roce 2023/2024 činní 200,- Kč za měsíc.

Družinové děti se společně stravují v jídelně. Obědy hradí rodiče u vedoucí školní jídelny.

 

Platba školní družiny 2023/2024:

800,- Kč   (září – prosinec)  od 11. září do 22. září 2023

1200,- Kč (leden – červen)  od 3. ledna do 19. ledna 2024

 1. Jednorázovým příkazem z bankovního účtu (třídenní prodleva)
   

  Bankovní spojení: KB Teplice

  Číslo účtu: 107 – 8400230207/0100

  Variabilní symbol: 7001

  (JMÉNO + PŘÍJMENÍ+TŘÍDA DÍTĚTE)

 2. Hotově u vychovatelky školní družiny

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY