Výzva 63

ZŠ s RVMPP Buzulucká Teplice se zapojila do Výzvy 63 OP VVV – Šablony 2. Náš projekt se jmenuje „Nikdo není dokonalý II“. Z tohoto projektu jsou hrazeny následující šablony:

 

Šablona 2.II/6i – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP (8 hod) – Projektová výuka

Šablona 2.II/8 – Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

Šablona 2.II/10 – Tandemová výuka v ZŠ

Šablona 2.II/16 a – Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 64 hodin/64 týdnů

Šablona 2.II/17b – Klub pro žáky ZŠ – klub zábavné logiky a deskových her

Šablona 2.II/18 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Šablona 2.II/19 – Projektový den ve škole

Šablona 2.II/20 – Projektový den mimo školu

 

Škola získala na realizaci všech zmíněných šablon dotaci v celkové hodnotě 1 260 415,- Kč. Peníze čerpáme v průběhu dvou školních roků 2019/2020 a 2020/2021. Z duvodu pandemie COVID-19 dokončení projektu proběhne ve školním roce 2021/2022.