Beseda o srpnových událostech roku 1968 na zš buzulucká

 

Letos uplynulo 47 let od dne, kdy vojska Sovětského svazu, Východního Německa, Maďarska, Bulharska a Polska vtrhla do tehdejší Československé socialistické republiky a začala okupovat naši zemi na více než dvě desetiletí. I přes veškerá veřejná prohlášení prezentující vše jako „bratskou pomoc“ států Varšavské smlouvy, znamenala celá akce násilné potlačení tzv. pražského jara a ukončení veškerých pokusů o demokratizaci komunistického systému. V neposlední řadě se jednalo o porušení mezinárodního práva v podobě zásahu do záležitostí suverénní země.

Tato významná událost, vysoce aktuální i vzhledem k politice současného Ruska vůči Ukrajině, byla v tomto roce také tématem projektu „Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví“ pořádaného organizací Člověk v tísni. Do něho se již potřetí za sebou zapojila také naše škola. Žáci devátých ročníků zhlédli v rámci hodiny dějepisu nejprve tematický dokument pojící se k roku 1968 (Přerušené jaro – Srpen jako kladivo). Následně již mohli při besedě konané 3. listopadu 2015 v prostorách naší školy vyslechnout zajímavá vyprávění historika Jaroslava Rokoského z Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, který se profesně věnuje československým dějinám. V centru líčení byl zejména vývoj Československa po druhé světové válce, jeho úloha v rámci tzv. východního bloku, politika a ideologie Sovětského svazu nebo společenská atmosféra v období pražského jara a po něm. Díky zvídavým dotazům našich žáků byla zavedena řeč také na způsoby společenského odporu vůči okupaci, na jeho následky pro profesní a osobní život lidí, či na napětí v mezistátních sportovních utkáních mezi Československem a Sovětským svazem.

Beseda s naším hostem nepochybně ukázala, o jak důležitý prostředek výuky moderních dějin 20. století se jedná. Vedle kladení přímých otázek měla za cíl především podnítit v žácích hlubší zájem o minulé i současné dění.

Zprávu připravil Mgr. Jaroslav Hanzlíček