Welcome Autumn

WELCOME AUTUMN

 

     A máme tu nový školní rok a s ním nový projekt. Tříměsíční projekt, který naučí naše malé druháčky, jak pracovat na mezinárodních projektech eTwinning.

     Projekt zahrnuje výměnu zkušeností mezi školami z různých evropských zemí. Představíme si podzimní aktivity: písničky, hry, výtvarná díla, videa a projekty. Děti budou objevovat rozdíly a podobnosti v každodenním životě svých kolegů z různých částí Evropy. V našem projektu se dozvíme co nejvíce informací o tomto překrásném ročním období. Co se děje v přírodě na podzim? Rovněž budeme rozvíjet své znalosti angličtiny a celý eTwinninogový podzimní projekt nás bude provázet všemi předměty následující tři měsíce.


Hlavními cíli projektu jsou:

– komunikace mezi různými zeměmi v celé Evropě

-seznámení se s tím, o čem se děti v různých zemích učí

– rozvoj empatie a respektu k přírodě a její kráse

– výměna zkušeností mezi školami z různých evropských zemí.

Dalšími cíli projektu jsou:

– rozvíjení dětské kreativity

– zvýšení motivace dítěte učit se cizí jazyky

– zlepšování znalostí angličtiny a ICT

– učení se praxí, poznávání přírody

-rozvoj schopnosti spolupracovat ve skupinách.

A aby vše klapalo jak má, museli jsme se na vás opět s vyučujícími partnerských zemí připravit. Na konci prázdnin se konal on-line meeting.


 

ZÁŘÍ:

A máme tu září. Druháčci budou pracovat na projektu eTwinning poprvé. Prý se těší. Pojďme se podívat na eTwinnery nováčky.


 

Jako první jsme se snažili poznat naše partnery – učitele a týmy žáků z partnerských zemí. I když všem v angličtině nerozumíme, snažili jsme se alespoň odhadnout, z jakých zemí naši parťáci jsou a seznámili se s městy, ve kterých žijí. 

 

A tohle je mapa všech našich partnerských zemí. Využili jsme Mezinárodního dne jazyků a snažili se uhádnout, jaké státy jsou na mapě vyznačeny a jakou řečí se v těchto státech mluví.

 

 

 

Také jsme se museli seznámit s pravidly správného chování. To jsme spojili s výukou prvouky, kde jsme se učili pravidla chování ke svým spolužákům a ve třídě. Pravidla chování při práci na projektu se velmi neliší. Umíme se k sobě chovat přátelsky, ohleduplně a tolerantně. Rádi si pomáháme a respektujeme se.

Na závěr jsme použili Kahoot!. I když angličtina byla obtížná, pracovali jsme v týmech a s pomocí paní učitelky se s tím nějak poprali.

 

 

A jelikož se projekt neobejde bez loga a většinou logo tvoří studenti s učiteli a poté hlasují o nejlepší logo, vytvořili jsme jedno podzimní logo společně. Jak se vám naše logo líbí?

 

   

 

A není to jen o přírodě. S podzimem se dá užít i legrace o přestávce nebo v krátkých relaxačních chvilkách, když už jsme unavení z učení. Připravili jsme pro vás krátké video, ve kterém se můžete podívat, jak jsme skládali podzimní puzzle, hráli podzimní pexeso a zahráli si podzimní Kahoot!, kde jsme si procvičili anglickou slovní zásobu na téma podzim.

 

A jak se taková slovní zásoba tvoří, když z angličtiny znáte jen pár slovíček? Vezmete si iPad a překladač a partu dobrých kamarádů. Napíšete si pár slov, které vám připomínají podzim a snažíte se je přeložit. Toto byla naše první zkušenost s Google Translator. Ničeho se nebojíme a pouštíme se do všeho. Let’s do it.

 

     

 

Tak teď když už mám základní slovní zásobu o podzimu, jdeme si udělat slovní mrak. V Mentimeteru zadáváme slova spojená s podzimem se všemi partnery z různých zemí. Nejvíce používaná slova se zvětšují a my se můžeme přesvědčit, že děti z jiných zemí napadají stejná slovíčka spojená s podzimem. 

A mimo jinéje tento projekt dost prima, protože se mu můžeme věnovat ve všech předmětech. A to je prostě na projektech to nej. Takže tentokrát jsme se podzimu věnovali v prvouce, kde jsme si povídali o přírodě a jejich změnách, živočiších a rostlinách, o počasí a o aktivitách, které můžeme podniknout s rodinou a přáteli.

 

     

 

A poslední aktivita měsíce září do výtvarné výchovy. S projektem jsme seznámili naší paní učitelku Klárku na výtvarnou výchovu a ta nám pomohla s další aktivitou. Na školní zahradě jsme si nasbírali listy a za pomocí lepidla, fixky a naší fantazie vznikali všelijací brouci a jiní živočichové.

     

Na konci měsíce nás čekalo podzimní cvičení v přírodě, což jsme opět mohli spojit s naším projektem. Takže eTwinningový projekt Welcome Autumn jsme si užívali i při hodinách tělocviku. Vyrazili jsme do nedalekého parku, cestou se všímali proměny přírody na podzim. V parku si zacvičili, zasoutěžili a pak jsme vytvářeli různé kreace z přírodnin. 

Na toto téma navázala i opět naše paní učitelka Klárka na výtvarnou výchovu. Ta s námi vyrazila do zahrady, kde jsme opět z přírodnin skládali různá “podzimní umění”.

 

 

ŘÍJEN:

První projektová aktivita měsíce října byla volba loga projektu. Žáci se seznámili s bezpečným prostředím TwinSpace, ve kterém sdílíme všechny projektové aktivity. Abychom si ulehčili práci, stránku, kde se hlasovalo pro loga, si načetli pomocí QR kódu a pak už jen zbývalo se rozhodnout pro nejlepší logo. Rozhodnutí to byla velmi těžká, protože mnoho log bylo velmi krásných a zdařilých. Všichni partneři se velmi snažili.

A na výsledek si budeme muset týden počkat. Zde si můžete prohlédnout všechna soutěžní loga. Jaké logo by bylo TOP pro vás?

https://twinspace.etwinning.net/187007/pages/page/1703458

A tohle je úplný totální vítěz? Líbí? Nám ano. Velmi pěkné a zdařené logo.

Play Dough … anglicky modelína. Náš projekt nás opět provázel do pracovních činností a my jsme se pokusili vymodelovat miniatury podzimních předmětů, které jsme se minule učili v angličtině. Všude byly houby, hlavně muchomůrky – ty nás baví, dýničky, maličcí ježci, jablíčka i stromy.

 

Pro nás bylo velkou třídní akcí i projektový den Mezinárodní den stromů.

Společně jsme oslavili Mezinárodní den stromů. Pověděli jsme si něco o historii tohoto dne, za pomocí Menti jsme se aktivovali menším brainstormingem, jaké druhy stromů nejčastěji známe a poté jsme se pustili do práce. Děti za mnou v  polovině dne chodily a s nadšením sdělovaly, že se vůbec neučíme. Ale bylo to opravdu tak? Nebo je to velmi bavilo, že se ani nevšimly, že se učí.

V prvouce jsme společně vymýšleli, proč jsou stromy důležité a proč bychom je měli chránit. Naučili jsme se části stromů a poznávat některé druhy stromů podle listů. V českém jazyce jsme abecedně řadili názvy stromů a  psali jsme poděkování a přání stromům. V hudební výchově jsme zpívali písničku Stromy od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Místo tělesné výchovy jsme šli ven a řádali v listí, tvořili srdce z listů. Do výtvarné výchovy jsme se pokusili udělat frotáž kůry stromů. V matematice jsme spočítali slovní úlohu, která se týkala výšky stromů.  Opravdu jsme se neučili?  :-D :-D :-D

Naopak. A velmi jsme si to užili.

 

 

Naším hlavním společným úkolem v měsící říjnu je sledování počasí a vytvoření našeho říjnového kalendáře na počasí. Hlavní myšlenkou bylo, že podzim se může lišit mezi jednotlivými partnerskými zeměmi. Naším cílem bylo seznámit děti s různými místy a různými druhy počasí.

 

 

HALLOWEEN ???????? ????‍♀️

Dnešní vyučování proběhlo ve stylu Halloween. Halloween nám propojil český jazyk a matematiku. Žáci tak převlečeni do nápaditých kostýmů řešili halloweenské úkoly, sudoku a křížovky.

     

 

LISTOPAD:

V měsíci listopadu jsme vytvářeli mnoho společných aktivit. První aktivitou byl společný podzimní slovník. Žáci se sami zapsali k daným dvěma slovíčkům, které by se jim líbilo zpracovat a publikovat v našem společném slovníčku.

 

společnou aktivitu a to ebook – fotoalbum. Jak vypadá podzimní příroda v ostatních partnerských zemí, se můžete podívat s námi na tomto odkazu. Veškeré fotografie jsou práce žáků z projektu.

https://www.canva.com/design/DAErGx2y1_g/_H2X-EEXctlnYkTZsBzr9g/view?utm_content=DAErGx2y1_g&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

 

PROSINEC:

A naše finální video z celého našeho projektu je na hotovo. Společně s námi se můžete podívat, co všechno jsme během našeho podzimního projektu stihli.