Spolek rodičů

 

Stručné informace o Spolku rodičů (SR):

 

Název:           Spolek rodičů při ZŠ s RVMPP

IČO:               06577083

Spisová značka L10815 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, zapsáno 24.11. 2017 

Adresa: Buzulucká 392, Řetenice, 415 03 Teplice

  

 

Nejvyšší orgány:

  • Valná hromada  

Jsou tzv. třídní trojky, které zastupují všechny rodiče (zákonné zástupce) dané třídy. 

 

 Hlavní kompetence:

 - volí a odvolává výbor 

 - rozhoduje o rozsahu pravomocí výboru 

 - schvaluje výši příspěvků 

 - schvaluje způsob čerpání nashromážděných finančních prostředků 

 

Výbor:  

Jedná se o volený orgán, který zajištuje chod, naplňování cílů, kontroluje způsob nakládání s prostředky, připravuje valnou hromadu. 

 

Předseda: 

Zastupuje navenek místní sdružení SR. 

V případě dotazů, návrhů nebo jiných informací se obracejte na předsedu Spolku rodičů:

 

Simona Chan

Email: spolekrodicuBuzulka@seznam.cz

 

Jsme jediná forma výlučně rodičovského orgánu –  protiváha (partner) školy. Ačkoli nijak ani formálně nesouvisíme s orgány samosprávy (zřizovatele), jsme vzhledem k dlouhodobé dobré spolupráci se školou schopni ovlivnit dění v rámci školy.  Známe místní poměry, a to z druhé strany (od našich dětí). Jsme schopni nashromáždit určité finanční prostředky a zpestřit tak dětem učivo. Z vybraných finančních prostředků jsou hrazeny některé výdaje, které škola není schopna nebo nesmí financovat.  

 

 

Jako příklad lze uvést úhradu nákladů:

– vybrané výlety,

– sportovní a kulturní akce,

– vědomostní soutěže,

– zájmovou mimoškolní činnost, kroužky, projekty,

– školní družinu,

– průběžné doplňování fondu školní knihovny,

– nákup pomůcek pro výuku cizích jazyků, výtvarné výchovy a dalších.

 

Zápisy:

Valná hromada 16. 5. 2024 

Valná hromada 9. 1. 2024 

 

 

 

aktualizace 10. 7. 2024, Simona Chan