Spolek rodičů

Stručné informace o Spolku rodičů:

 

V současné době jsme stále pobočným spolkem Unie rodičů ČR v likvidaci, IČ 613 86 766. Vzhledem k tomu, že jsme nedostali žádnou informaci, co s naším pobočným spolkem bude dál a z obavy o zrušení pobočného spolku (Unie rodičů ČR – Sdružení rodičů při ZŠ s RVMPP, IČ 708 36 558) a jeho výmazu z rejstříku jsme se rozhodli založit nový spolek s názvem Spolek rodičů při ZŠ s RVMPP, který nebude nijak závislý na Unii rodičů ČR v likvidaci. Po dokončení celého legislativního procesu (vložení do Rejstříku spolků) nás později naleznete ve veřejném rejstříku spolků jako Spolek rodičů při ZŠ s RVMPP, Buzulucká 392, Řetenice, 415 03 Teplice, IČ: bude přiděleno.

 

Nejvyšší orgány:  

Valná hromada  

Dříve to byli všichni rodiče, kteří se stali členy SR doprovolně tím, že zaplatili příspěvek. Od září 1999 jsou to tzv. třídní trojky, které zastupují všechny rodiče (zákoné zástupce) dané třídy. 

 

Hlavní kompetence:

 - volí a odvolává výbor 

 - rozhoduje o rozsahu pravomocí výboru 

 - schvaluje výši příspěvků 

 - schvaluje způsob čerpání nashromážděných finančních prostředků 

 

Výbor:  

Jedná se o volený orgán, který zajištuje chod, naplňování cílů, vede seznamy členů kontroluje způsob nakládání 

s prostředky, připravuje valnou hromadu. 

 

Předseda: 

Zastupuje navenek místní sdružení SR. 

V případě dotazů, návrhů nebo jiných informací se obracejte na předsedu Spolku rodičů:

p.Ing. Romana Drahoše

unierodicu@gmail.com

 

Jsme jediná forma výlučně rodičovského orgánu –  protiváha (partner) školy. Ačkoli nijak ani formálně nesouvisíme s orgány samosprávy (zřizovatele), jsme vzhledem k dlouhodobé dobré spolupráci se školou schopni ovlivnit dění v rámci školy.  Známe místní poměry a to z druhé strany (od našich dětí). Jsme schopni nashromáždit určité finanční prostředky a zpestřit tak dětem učivo. Z vybraných finančních prostředků jsou hrazeny některé výdaje, které škola není schopna nebo nesmí financovat.  

 

 

Jako příklad lze uvést úhradu nákladů  

– na některé výlety 

– sportovní a kulturní akce 

– vědomostní soutěže 

– zájmovou mimoškolní činnost, kroužky, projekty 

– školní družinu 

– průběžné doplňování fondu školní knihovny 

– nákup pomůcek pro výuku cizích jazyků, výtvarné výchovy a dalších 

 

Valná hromada se sejde 11.5.2023 v 17:30 ve školní jídelně. Důvodem bude volba nového předsedy.