Zateplování budov a střech, výměna oken

 

Informace k úpravě provozu školy z důvodu zateplování budov a střech, rekuperace, výměny oken, opravy a kompletní dostavby školního hřiště

 

Aktualizováno 27. 4. 2017 

 

Organizace školní docházky I. stupně v průběhu stavebních prací:

Ve dnech 2. a 3. 5. 2017 je vyhlášeno pro všechny žáky ředitelské volno z důvodů vystěhování tříd I. stupně na 5., 6., 8., 9. pavilonu a polovině 1. pavilonu školy a dvou oddělení školní družiny všemi zaměstnanci školy.

Od 4. 5. 2017 dochází ke změně rozvrhu všech tříd a ke zkrácení školního roku 2016/2017, 16. 6. 2017 bude předáno vysvědčení.

Třídy 5.C (tř. učitelka M. Haschkeová) a 5.D (tř. uč. Růžičková) se přesouvají na ZŠ M. Švabinského. Sraz před školou je v 7,40 hodin a v doprovodu třídní učitelky odchází společně na ZŠ M. Švabinského. Žáky, které dopravují zákonní zástupci před danou školu sami, bude očekávat druhá třídní učitelka před ZŠ M. Švabinského v 7,30-7,50 hodin.

Třídy 2.A, 2.C, 3. A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B  se přesouvají na ZŠ Koperníkova třemi velkokapacitními autobusy od naší školy na konečnou zastávku MHD Šanov II. Odjezd od naší školy je v 7,45 – 8,00 hodin a návrat v 12,30 – 12,45 hodin. Prostor před školou u hřiště je označen jako shromaždiště pro žáky jednotlivých tříd. Všechny autobusy budou mít velkou informační ceduli s rozpisem jednotlivých tříd, které budou do přistavených autobusů nastupovat. Žáci odjíždějí a přijíždějí v doprovodu svých třídních učitelek. Žáky, které dopravují zákonní zástupci před danou školu sami, bude očekávat určený pedagogický dozor před ZŠ Koperníkova – zadní vchod směr MŠ v 7,50-8,10 hodin.

 

Akce Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol bude na obou školách zajištěna.

Provoz školní družiny a školní jídelny je zajištěn v plném rozsahu až do 16. 6. 2017.

Informace o nových rozvrzích byly včas předány žákům a najdete je na webových stránkách u jednotlivých tříd.

 

Od května 2017 začnou stavební práce na jednotlivých budovách školy. Jednotlivé pavilony, všechny třídy a prostory musí být zcela vyklizeny. Předpokládaný konec stavebních prací je naplánován na konec září 2017.

V důsledku závažných přesunů a omezení budeme nuceni přistoupit k následujícícm opatřením:

 

  • Předpokládaný konec školního roku 2016/2017 včetně rozdání vysvědčení bude 16. 6. 2017 (pátek).
  • V období 19. 6. – 30. 6. 2017 provoz školní družiny (pouze pro družinové děti) a školní jídelny bude v omezené míře zajištěn.
  • Obědy ve školní jídelně v období od 19. 6. – 30. 6. 2017 budou pro žáky bez státní dotace, tj. v plné výši 47,- Kč.

 

Další informace Vám budou poskytovány průběžně na webových stránkách školy a prostřednictvím žákovské knížky.