INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 13. 9. 2021

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že   od 13. 9. 2021 již neplatí pro školy povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.

 

1 . Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách

•    žáci při vzdělávání ve třídě nemusí nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu

•    pedagogičtí pracovníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek v případě poskytování vzdělávání

 

2.   Pouze odmítání povinnosti nošení ochrany dýchacích cest tedy není dostatečným omluvitelným důvodem pro neúčast na prezenční výuce a plnění povinné školní docházky (v tomto případě škola neposkytuje distanční výuku).

 

3.   Při plavání žáků v rámci plaveckého výcviku 2., 3. a 4. tříd není nutno podstupovat antigenní testování.

 

4.   V případě tělesné výchovy konané v tělocvičně školy již není povinnost dodržovat rozestupy 1,5 m.

 

5.   Při školní návštěvě kina, divadla, muzea…., lze využít screeningového testování před návštěvou kulturního zařízení ze zásob testů školy.

 

Mgr. Bc. Milena Hodková