Výzva 02_20_080 pro Šablony III

ZŠ s RVMPP Buzulucká Teplice se zapojila do Výzvy 02_20_080 OP VVV – Šablony III. Náš projekt se jmenuje „Nikdo není dokonalý III“. Z tohoto projektu jsou hrazeny následující šablony:

 

Šablona 3.II/7 – Tandemová výuka v ZŠ

Šablona 3.II/9b – Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 48 hodin/48 týdnů

Šablona 3.II/10 – Klub pro žáky ZŠ

Šablona 3.II/11 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Šablona 3.II/12 – Projektový den ve výuce 

Šablona 3.II/13 – Projektový den mimo školu

 

Škola získala na realizaci všech zmíněných šablon dotaci v celkové hodnotě 1 052 901,- Kč. Peníze čerpáme v průběhu dvou školních roků 2021/2022 a 2022/2023.