Opatření a pravidla školy převzatá z nařízení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství

 

Zdrojem oficiálních informací v této oblasti je zejména:

https://koronavirus.mzcr.cz/

 

Tato pravidla vychází z dokumentu vydaného v Praze, 17. srpna. 2020 MŠMT pod názvem Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021vzhledem ke COVID – 19 (Manuál).

 

Opatření a pravidla školy převzatá z nařízení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství