Prevence rizikového chování inovativně

 

V prvním pololetí školního roku 2017/2018 se naše škola aktivně zapojila do inovativních forem všeobecné primární prevence. Jednalo se o programy, jejichž realizátory jsou Zdravotní ústav v Ústí nad Labem („Hravě o prevenci“) a Spolek Kvalitní život. Dlouhodobá spolupráce se školou, kdy lektoři vstupují do stejných tříd opakovaně, naplňuje principy efektivní primární prevence. Systematický přístup určený pro menší počet žáků (zpravidla jedna třída) je interaktivní, orientuje se nikoliv pouze na úroveň informací, nýbrž také na kvalitu postojů a změnu chování. Využívá různých forem práce a aktivizačních prvků – práce ve skupině, diskuze, dramatické, aktivační a pohybové techniky, soutěž o ceny, zpětná vazba apod. Po všech aktivitách obvykle následuje reflexe.

Cílovou skupinou byli v našem případě postupně žáci 2., 3., 4., 5., 6., a 8., tříd. Témata programů v sobě reflektovala aktuální rizikové jevy: Hravě bez úrazu, Putování za zdravým pohybem, Alkohol a kouření – mýty a pravdy, Můj facebookový profil a Nejsem netolik. Pestré spektrum tematického zaměření si vytyčilo poměrně široký záběr cílů. Zvýšit zdravotní gramotnost a motivaci ke zdravému životnímu stylu, zlepšení pohybových dovedností (obratnost, koordinace), prevenci pohybové inaktivity a tím současně prevence nadváhy a obezity. Dále také například seznámit děti s fenoménem, jménem facebook a prakticky s nimi „namodelovat“ založení jejich profilu, tak aby byly v bezpečí. Zamyslet se nad tím, co dávám o sobě a svých blízkých druhým na vědomí. V neposlední řadě také omezit hraní her na mobilním telefonu nebo PC, nabídnout alternativní zaměstnání v podobě sportu či využít techniku jako zdroj informací. Kladné ohlasy třídních vyučující a především aktivní zapojení žáků vedou k závěru, že prevence nemusí probíhat pouze strnulou teoretickou formu. Ve druhém pololetí proto chystáme další akce prevence s aktivizačním charakterem.

 

Mgr. Jaroslav Hanzlíček