Sportuj ve škole

 

I v letošním školním roce, tedy v roce 2020/2021, probíhá na naší škole projekt Sportuj ve škole navazující na předchozí projekt Hodina pohybu navíc (HPN). HPN jsme slavnostně rozběhli ve školním roce 2016/2017. Ačkoliv se organizační záštita během let změnila, co se nezměnilo a stále funguje, je spolupráce tělocvikářů z našeho buzuluckého II. stupně se žáčky z I. stupně. Ve dnech středa a čtvrtek probíhá v obou tělocvičnách naší základky vždy 45 minutová lekce pro žáky 1. ročníku, 2. ročníku a 3. ročníku. Co je společným cílem? Přece vybudit v dětech chuť sportovat, nenásilně je seznámit s klasickými sportovními aktivitami, upevnit správné pohybové návyky, více je rozhýbat a vést děti ke sportovnímu fair play chování.

A jak sportujeme?

středa – Mgr. David Matěcha – 3. ročník, Mgr. Lukáš Bosák – 2. ročník

čtvrtek – Mgr. David Matěcha – 1. ročník

Přihlášení žáci jsou ze ŠD odvedeni do tělocvičny pod dohledem a za doprovodu Bc. Kamily Poftové, následně je po skončení cvičení učitelé odvádějí zpět do prostor ŠD.

Mgr. L. Hrubá, zástupkyně ŘŠ