Sportuj ve škole

 

V letošním školním roce 2019/2020 probíhá na naší škole projekt Sportuj ve škole navazující na předchozí projekt Hodina pohybu navíc , ten jsme slavnostně rozběhli ve školním roce 2016/2017. Ačkoliv se organizační záštita během let změnila, co se nezměnilo a stále funguje, je práce druhostupňových tělocvikářů se žáky I. stupně. Ve dnech středa, čtvrtek a pátek probíhá v tělocvičně naší základky vždy 45 minutová lekce pro žáky 1. ročníku, 2. ročníku a 3. ročníku. Společným cílem je vybudit v dětech chuť sportovat, seznámit je s klasickými sportovními odvětvími, upevnit pohybové návyky, více je rozhýbat a vést je ke sportovnímu fair play chování. Všestranná průprava a příprava se v běžném životě každému z dětí jistě hodí.

A jak sportujeme?

středa – Mgr. David Matěcha – 3. ročník, Mgr. Lukáš Bosák – 2. ročník

čtvrtek – Mgr. David Matěcha – 1. ročník

Žáci jsou ze ŠD odvedeni do tělocvičny pod dohledem a za doprovodu Bc. Kamily Poftové, následně je po skončení cvičení učitelé odvádějí zpět do prostor ŠD.

Mgr. L. Hrubá, zástupkyně ŘŠ