Učitelský sbor 2023/2024

 

 

ředitelka školy: Mgr. Bc. Milena Hodková, reditelka@buzulka.cz, D - Pg 

zástupce pro 1. stupeň (1. – 2. třída + ŠD): Mgr. Silvie Janovská, silvie.janovska@buzulka.cz

zástupce pro 1. stupeň (3. – 5. třída): Mgr. Ludmila Hrubá, zastupci1@buzulka.cz, Čj – Šj - Nj 

zástupce pro 2. stupeň (6. – 9. třída): Mgr. Zlatuše Baborová, baborova@buzulka.cz, M - Ivt

 

 

výchovná poradkyně (1. – 5. třída): Mgr. Dana Holubičková, dana.holubickova@buzulka.cz

výchovný poradce (6. – 9. třída): Mgr. Pavel Zítka, pavel.zitka@buzulka.cz

preventista: Mgr. Jaroslav Hanzlíček, jaroslav.hanzlicek@buzulka.cz

speciální pedagog: Mgr. Michaela Nesvorná, michaela.nesvorna@buzulka.cz

 

učitelé – e-mail pište ve tvaru: jmeno.prijmeni@buzulka.cz

 

I. STUPEŇ

KONZULTAČNÍ HODINY

Mgr. Venuše Antoniszynová 1. stupeň V.B 512 1. úterý po dohodě 14:00-15:00
Mgr. Kamila Boušová 1. stupeň II.C 601 1. pondělí po dohodě 15:15-16:00
Mgr. Dominika Brynzej 1. stupeň        
Mgr. Helena Eichlerová 1. stupeň I.A 701    
Mgr. Veronika Golden 1. stupeň + Tv  IV.C 501 1. úterý dle dohody 14:00-15:00
Mgr. Jana Hanzlová 1. stupeň IV.B 502 1. úterý po dohodě 14:00-15:00
Mgr. Alena Hrdinová 1. stupeň II.A 612 1. úterý 14:00-15:00
Mgr. Markéta Minaříková 1. stupeň II.D 706 1. úterý po dohodě 14:00-15:00
Mgr. Michaela Nesvorná 1. stupeň + spec.ped. V.C 503 1. úterý po dohodě 14:00-15:00
Mgr. Dana Pelcová 1. stupeň I.C 703 1. úterý po dohodě 14:00-15:00
Mgr. Lenka Pešková 1. stupeň I.B 702 1. úterý po dohodě 14:00-15:00
Bc. Pavlína Přibylová 1. stupeň V.A 511 sudé úterý po dohodě 14:00-15:00
Mgr. Klára Stehlíková 1. stupeň III.A 611 1. středa po dohodě 14:00-15:00
Mgr. Monika Svozilová 1. stupeň IV.A 513    
Mgr. Jitka Švejdová 1.stupeň II.B 603 liché pondělí dle dohody 14:00-15:00
Mgr. Marina Teuber 1. stupeň III.B 602    
Mgr. Eliška Znojemská 1. stupeň III.C 613 1. úterý po dohodě 14:00-15:00

 

 

ASISTENT PEDAGOGA

Iva Kellerová

Alena Šajnerová

 

 

 

II. STUPEŇ

KONZULTAČNÍ HODINY

Mgr. Josef Bartoň Aj  VII.A 202 pondělí  13:00 – 14:00
Mgr. Jiří Bindr M - Zt - Inf netřídní 113 1. úterý 14:00-15:00
Mgr. Lukáš Bosák Tv  VIII.C 201 úterý 14:00-15:00
Mgr. Jaroslav Dvořák M - Zt - Inf VIII.D 402 dle předchozí dohody PO 14:00 – 15:00
Mgr. Hana Dvořáková Čj - Tv  VIII.A 412 dle dohody PO 14:00 – 15:00
Mgr. Petr Eisner Tv - Čj VII.B 403 dle dohody 14:00-15:00
Mgr. Heda Eisnerová Čj – Aj  VI.B 302    
Mgr. Jaroslav  Hanzlíček D-Ov–Znj-Z  netřídní 206 dle dohody PO 14:00 – 15:00
Bc. Tomáš Holubička Aj – Ivt netřídní   dle dohody  
Mgr Dana Holubičková Čj netřídní   dle dohody ČT 13:00 – 14:00
Mgr. Jakub Houdek Hv, Aj  netřídní   dle dohody PO 13:00 – 14:00
Mgr. Iveta Jančárková M - Z  VI.D 413 dle dohody ČT 13:00 – 13:30
Mgr. Filip Jelínek Př – Tv  IX.B 313 dle dohody  
Bc. Alena Kalodová   netřídní      
Mgr. Květa Kolářová M - F  netřídní 215 dle dohody  
Mgr. Markéta Kristová D - Aj - Nj  VI.C 204 dle dohody ÚT 12:30 – 13:30
Mgr. Valentýna Landa Vv  netřídní   středa 13:45 – 14:30
Mgr. David Matěcha Tv - Z  VI.A 401 pondělí 13:30 – 14:30
MgA. Xenie Podolchova Hv  netřídní   dle dohody  
Mgr. Lukáš Svojanovský F - Ivt VII.C 312 dle dohody ST 13:30 – 14:00
Mgr. Pavel Tomko Čj – D  IX.C 301 dle dohody PO 13:00 – 14:00
Ing.Mgr. Markéta Tykvová M - Aj  VII.D 112 dle dohody  
Mgr. Jiřina Ulrichová D - Z  netřídní 304 dle dohody ÚT 14:00 – 15:00
RNDr. Iva Váchová M - Př IX.D 311 1. úterý po dohodě  
Ing. Kateřina Walterová Ch - Př VIII.B 214 dle dohody ÚT 14:00 – 15:00
Mgr. Pavel  Zítka Nj - D  IX.A 101 dle dohody ST 9:00 – 13:00
Mgr. Markéta Zítková Nj - D  netřídní   dle dohody ÚT 12:30 – 13:30

 

ASISTENT PEDAGOGA

Mgr. Bc. Ivana Peroutková

Dagmar Rusková

Lenka Budílková

 

 

 

DRUŽINA

vychovatelé – e-mail pište ve tvaru: jmeno.prijmeni@buzulka.cz

 

  Barbora Doležalová   družina
  Miroslav Kaiser   družina
Bc. Alena Kalodová   družina
  Sylvie Noukou   družina
Bc. Kamila Poftová   družina

 

MD/RD

Mgr. Kateřina Horáková 1. stupeň MD / RD 
Mgr.Bc. Veronika Malá 1. stupeň MD / RD 
  Magdalena Purchartová DiS. družina MD / RD 
MgA.Bc. Lenka Soukupová Vv  MD / RD 
Mgr. Petra Ullerová 1. stupeň MD / RD 
Bc. Hana Vojtíšková 1. stupeň MD / RD