Učitelský sbor 2019/2020

 

 

ředitelka školy: Mgr. Bc. Milena Hodková, reditelka@buzulka.cz, D - Pg 

zástupce pro 1. stupeň (1. – 5. třída): Mgr. Ludmila Hrubá, zastupci1@buzulka.cz, Čj – Šj - Nj 

zástupce pro 2. stupeň (6. – 9. třída): Mgr. Zlata Baborová, baborova@buzulka.cz, M - Ivt

 

 

výchovná poradkyně (1. – 5. třída): Mgr. Veronika Malá, veronika.mala@buzulka.cz

výchovný poradce (6. – 9. třída): Mgr. Pavel Zítka, pavel.zitka@buzulka.cz

preventista: Mgr. Jaroslav Hanzlíček, jaroslav.hanzlicek@buzulka.cz

speciální pedagog: Mgr. Michaela Nesvorná, michaela.nesvorna@buzulka.cz

 

učitelé – e-mail pište ve tvaru: jmeno.prijmeni@buzulka.cz

 

I. STUPEŇ

KONZULTAČNÍ HODINY

Mgr. Kamila Boušová 1. stupeň II.C 613 1. pondělí po dohodě 15:15-16:00
Mgr. Veronika Golden 1. stupeň + Tv  V.B 501 1. úterý dle dohody 14:00-15:00
Mgr. Milena Hampejsová 1. stupeň II.B 602 po dohodě  
Mgr. Alena Hrdinová 1. stupeň II.A 601 1. úterý 14:00-15:00
  Barbora Illuminati 1. stupeň V.C 511 dle dohody  
Mgr. Silvie Janovská 1. stupeň I.B 702 dle dohody  
Mgr. Ivana Kaucová 1. stupeň IV.B 502 čtvrtek 13:30-14:30
Mgr. Markéta Minaříková 1. stupeň III.A 611 1. úterý po dohodě 14:00-15:00
Mgr. Michaela Nesvorná 1. stupeň + spec.ped. IV.C 503 1. úterý po dohodě 14:00-15:00
Mgr. Dana Pelcová 1. stupeň III.C 612 1. úterý po dohodě 14:00-15:00
Mgr. Lenka Pešková 1. stupeň IV.A 513 1. úterý po dohodě 14:00-15:00
Mgr. Marcela Růžková 1. stupeň, Aj 1.-3.st. I.A 701 poslední pondělí v měsíci 14:30-15:30
Mgr. Klára Stehlíková 1. stupeň

V.D

401 1. středa po dohodě 14:00-15:00
Mgr.Bc. Jitka Strahlheimová 1. stupeň I.C 703 po dohodě  
Mgr. Jitka Sůvová 1. stupeň I.D 706 1. pondělí dle dohody 14:00-15:00
Mgr. Jitka Švejdová 1.stupeň III.B 603 liché pondělí dle dohody 14:00-15:00
Bc. Hana Vojtíšková 1. stupeň V.A 512 dle dohody  

 

 

ASISTENT PEDAGOGA

Bc. Kateřina Soukupová

 

 

II. STUPEŇ

KONZULTAČNÍ HODINY

Mgr. Josef Bartoň Aj  VIII.A 202 dle dohody  
Mgr. Jiří Bindr M - Zt - Inf netřídní 113 1. úterý 14:00-15:00
Mgr. Lukáš Bosák Tv  IX.A 204 dle dohody  
Mgr. Jaroslav Dvořák M - Zt - Inf IX.D 402 dle dohody  
Mgr. Hana Dvořáková Čj - Tv  IX.C 412 dle dohody  
Mgr. Petr Eisner Tv - Čj VIII.B 403 dle dohody 14:00-15:00
Mgr. Heda Eisnerová Čj – Aj  netřídní      
DiS. Magdalena Gregorová   netřídní      
Mgr. Jaroslav  Hanzlíček D-Ov–Znj-Z  netřídní 206 dle dohody  
Mgr. Hana Heclová Čj-Vkz-Tv netřídní   dle dohody  
Bc. Tomáš Holubička Aj – Ivt VII.C 302 dle dohody  
Mgr. Jakub Houdek Hv  netřídní   dle dohody  
Mgr. Ludmila Hrubá Čj – Šj – Nj  netřídní   1. úterý po dohodě 14:00-15:30
Mgr. Iveta Jančárková M - Z  VII.D 413 dle dohody  
Mgr. Filip Jelínek Př – Tv  VI.B 313 dle dohody  
Mgr. Květa Kolářová M - F  VII.B 215 dle dohody  
Mgr. Markéta Kristová D - Aj - Nj  VII.A 201 dle dohody  
Mgr. Hana Málková Nj - Ov - Čj netřídní   dle dohody  
Mgr. David Matěcha Tv - Z  IX.B 212 pondělí 13:30-14:30
MgA. Ksenie Podolkhova Hv  netřídní   dle dohody  
MgA. Bc.  Lenka Soukupová Vv  netřídní   dle dohody  
Mgr. Lukáš Svojanovský F - Ivt VIII.C 312 dle dohody  
Mgr. Pavel Tomko Čj – D  VI.C 301 dle dohody  
Ing.Mgr. Markéta Tykvová M - Aj  VIII.D 112 dle dohody  
Mgr. Jiřina Ulrichová D - Z  VI.A 303 dle dohody  
RNDr. Iva Váchová M - Př VI.D 311 1. úterý po dohodě  
Ing. Kateřina Walterová Ch - Př IX.E 214 dle dohody  
Mgr. Pavel  Zítka Nj - D  netřídní 201 dle dohody středa 9:00-13:00
Mgr. Markéta Zítková Nj - D  netřídní   dle dohody  

 

ASISTENT PEDAGOGA

Bc. Pavlína Přibylová

Bc. Soukupová Kateřina

 

 

DRUŽINA

vychovatelé – e-mail pište ve tvaru: jmeno.prijmeni@buzulka.cz

 

  Miroslav Kaiser   družina
  Alena Kalodová   družina
Bc. Kamila Poftová   družina
  Yvetta Schmidtová   družina
DiS. Magdalena Gregorová   družina

 

MD/RD

Mgr. Miloslava Hamzová 1. stupeň MD / RD 
Mgr. Dana Holubičková Čj MD / RD 
Mgr.Bc. Veronika Malí 1. stupeň MD / RD 
Mgr. Kateřina Růžičková 1. stupeň MD / RD 
Mgr. Michaela Smetanová 1. stupeň MD / RD 
Mgr. Petra Ullerová 1. stupeň MD / RD