Učitelský sbor 2019/2020

 

 

ředitelka školy: Mgr. Bc. Milena Hodková, reditelka@buzulka.cz, D - Pg 

zástupce pro 1. stupeň (1. – 5. třída): Mgr. Ludmila Hrubá, zastupci1@buzulka.cz, Čj – Šj - Nj 

zástupce pro 2. stupeň (6. – 9. třída): Mgr. Zlata Baborová, baborova@buzulka.cz, M - Ivt

 

 

výchovná poradkyně (1. – 5. třída): Mgr. Veronika Malá, veronika.mala@buzulka.cz

výchovný poradce (6. – 9. třída): Mgr. Pavel Zítka, pavel.zitka@buzulka.cz

preventista: Mgr. Jaroslav Hanzlíček, jaroslav.hanzlicek@buzulka.cz

speciální pedagog: Mgr. Michaela Nesvorná, michaela.nesvorna@buzulka.cz

 

učitelé – e-mail pište ve tvaru: jmeno.prijmeni@buzulka.cz

 

I. STUPEŇ

KONZULTAČNÍ HODINY

Mgr. Kamila Boušová 1. stupeň I.C 703 1. pondělí po dohodě 15:15-16:00
Mgr. Lenka Červená 1. stupeň IV.C 502 po dohodě  
Mgr. Milena Hampejsová 1. stupeň I.B 702 po dohodě  
Mgr. Alena Hrdinová 1. stupeň I.A 701 1. úterý 14:00-15:00
Mgr. Ivana Kaucová 1. stupeň III.B 613 čtvrtek 13:30-14:30
Mgr. Veronika Macíková 1. stupeň + Tv  IV.B 501 1. úterý dle dohody 14:00-15:00
Mgr.Bc. Veronika Malá 1. stupeň V.B 511 po dohodě  
Mgr. Markéta Minaříková 1. stupeň II.A 611 1. úterý po dohodě 14:00-15:00
Mgr. Michaela Nesvorná 1. stupeň + spec.ped. V.C 503 1. úterý po dohodě 14:00-15:00
Mgr. Dana Pelcová 1. stupeň II.C 601 1. úterý po dohodě 14:00-15:00
Mgr. Lenka Pešková 1. stupeň V.A 513 1. úterý po dohodě 14:00-15:00
Mgr. Marcela Růžková 1. stupeň, Aj 1.-3.st. III.A 602 poslední pondělí v měsíci 14:30-15:30
Mgr. Klára Stehlíková 1. stupeň

IV.D

603 1. středa po dohodě 14:00-15:00
Mgr. Jitka Sůvová 1. stupeň III.C 612 1. pondělí dle dohody 14:00-15:00
Mgr. Jitka Švejdová 1.stupeň II.B 706 liché pondělí dle dohody 14:00-15:00
Bc. Gabriela Zeman 1. stupeň IV.A 512 dle dohody  

 

 

ASISTENT PEDAGOGA

Bc. Kateřina Soukupová

 

 

II. STUPEŇ

KONZULTAČNÍ HODINY

Mgr. Josef Bartoň Aj  VII.A 202 dle dohody  
Mgr. Jiří Bindr M - Zt - Inf netřídní 113 1. úterý 14:00-15:00
Mgr. Jana Borusíková Rj - Aj - Vv  netřídní   PÁ - dohoda 14:00-15:00
Mgr. Lukáš Bosák Tv  VIII.A 204 dle dohody  
Mgr. Jaroslav Dvořák M - Zt - Inf VIII.D 402 dle dohody  
Mgr. Hana Dvořáková Čj - Tv  VIII.C 412 dle dohody  
Mgr. Petr Eisner Tv - Čj VII.B 403 dle dohody 14:00-15:00
Mgr. Heda Eisnerová Čj – Aj         
Mgr. Jaroslav  Hanzlíček D-Ov–Znj-Z  netřídní 206 dle dohody  
  Tomáš Holubička Aj – Ivt VI.C 302 dle dohody  
Bc. Jakub Houdek Hv  netřídní   dle dohody  
Mgr. Ludmila Hrubá Čj – Šj – Nj  netřídní   1. úterý po dohodě 14:00-15:30
  Barbora Illuminati Čj-Aj netřídní   dle dohody  
Mgr. Iveta Jančárková M - Z  VI.D 413 dle dohody  
Mgr. Filip Jelínek Př – Tv  IX.C 313 dle dohody  
Mgr. Květa Kolářová M - F  VI.B 215 dle dohody  
Mgr. Markéta Kristová D - Aj - Nj  VI.A 201 dle dohody  
Mgr. Hana Málková Nj - Ov - Čj netřídní   dle dohody  
Mgr. David Matěcha Tv - Z  VIII.B 402 pondělí 13:30-14:30
MgA. Ksenie Podolkhova Hv  netřídní   dle dohody  
MgA. Bc.  Lenka Soukupová Vv  netřídní   dle dohody  
Mgr. Lukáš Svojanovský F - Ivt VII.C 312 dle dohody  
Mgr. Pavel Tomko Čj – D  IX.A 301 dle dohody  
Ing.Mgr. Markéta Tykvová M - Aj  VII.D 112 dle dohody  
Mgr. Jiřina Ulrichová D - Z  IX.B 303 dle dohody  
RNDr. Iva Váchová M - Př IX.D 311 1. úterý po dohodě  
Ing. Kateřina Walterová Ch - Př VIII.E 214 dle dohody  
Mgr. Pavel  Zítka Nj - D  netřídní 201 dle dohody středa 9:00-13:00

 

ASISTENT PEDAGOGA

Bc. Pavlína Přibylová

Bc. Soukupová Kateřina

 

 

DRUŽINA

vychovatelé – e-mail pište ve tvaru: jmeno.prijmeni@buzulka.cz

 

  Miroslav Kaiser   družina
  Alena Kalodová   družina
Bc. Kamila Poftová   družina
  Yvetta Schmidtová   družina
Bc. Hana Vojtíšková   družina

 

MD/RD

Mgr. Miloslava Hamzová 1. stupeň MD / RD 
Mgr. Dana Holubičková Čj MD / RD 
Mgr. Kateřina Růžičková 1. stupeň MD / RD 
Mgr. Michaela Smetanová 1. stupeň MD / RD 
Mgr. Petra Ullerová 1. stupeň MD / RD 
Mgr. Markéta Zítková Nj - D  MD / RD