Učitelský sbor 2021/2022

 

 

ředitelka školy: Mgr. Bc. Milena Hodková, reditelka@buzulka.cz, D - Pg 

zástupce pro 1. stupeň (1. – 5. třída): Mgr. Ludmila Hrubá, zastupci1@buzulka.cz, Čj – Šj - Nj 

zástupce pro 2. stupeň (6. – 9. třída): Mgr. Zlata Baborová, baborova@buzulka.cz, M - Ivt

 

 

výchovná poradkyně (1. – 5. třída): Mgr. Milena Hampejsová, milena.hampejsova@buzulka.cz

výchovný poradce (6. – 9. třída): Mgr. Pavel Zítka, pavel.zitka@buzulka.cz

preventista: Mgr. Jaroslav Hanzlíček, jaroslav.hanzlicek@buzulka.cz

speciální pedagog: Mgr. Michaela Nesvorná, michaela.nesvorna@buzulka.cz

 

učitelé – e-mail pište ve tvaru: jmeno.prijmeni@buzulka.cz

 

I. STUPEŇ

KONZULTAČNÍ HODINY

Mgr. Kamila Boušová 1. stupeň III.C 613 1. pondělí po dohodě 15:15-16:00
Mgr. Veronika Golden 1. stupeň + Tv  II.C 501 1. úterý dle dohody 14:00-15:00
Mgr. Milena Hampejsová 1. stupeň I.B 702 po dohodě  
Mgr. Kateřina Horáková 1. stupeň V.B 502 dle dohody  
Mgr. Alena Hrdinová 1. stupeň III.A 611 1. úterý 14:00-15:00
Mgr. Silvie Janovská 1. stupeň II.B 706 dle dohody  
Mgr. Markéta Minaříková 1. stupeň IV.A 511 1. úterý po dohodě 14:00-15:00
Mgr. Michaela Nesvorná 1. stupeň + spec.ped. V.C 503 1. úterý po dohodě 14:00-15:00
Mgr. Dana Pelcová 1. stupeň IV.C 512 1. úterý po dohodě 14:00-15:00
Mgr. Lenka Pešková 1. stupeň V.A 513 1. úterý po dohodě 14:00-15:00
Mgr. Marcela Růžková 1. stupeň, Aj 1.-3.st. II.A 601 poslední pondělí v měsíci 14:30-15:30
Mgr. Klára Stehlíková 1. stupeň

I.A

701 1. středa po dohodě 14:00-15:00
Mgr. Jitka Sůvová 1. stupeň II.D 612 1. pondělí dle dohody 14:00-15:00
Mgr. Jitka Švejdová 1.stupeň IV.B 603 liché pondělí dle dohody 14:00-15:00
Bc. Hana Vojtíšková 1. stupeň III.B 602 dle dohody  
Mgr. Eliška Znojemská 1. stupeň I.C 703 dle dohody  

 

 

ASISTENT PEDAGOGA

Iva Kellerová

 

 

II. STUPEŇ

KONZULTAČNÍ HODINY

Mgr. Josef Bartoň Aj  IX.A 202 dle dohody  
Mgr. Jiří Bindr M - Zt - Inf netřídní 113 1. úterý 14:00-15:00
Mgr. Lukáš Bosák Tv  VI.C 401 dle dohody  
Mgr. Jaroslav Dvořák M - Zt - Inf VI.D 402 dle dohody  
Mgr. Hana Dvořáková Čj - Tv  VI.A 412 dle dohody  
Mgr. Petr Eisner Tv - Čj IX.B 403 dle dohody 14:00-15:00
Mgr. Heda Eisnerová Čj – Aj  netřídní      
Mgr. Jaroslav  Hanzlíček D-Ov–Znj-Z  netřídní 206 dle dohody  
Bc. Tomáš Holubička Aj – Ivt VIII.C 302 dle dohody  
Mgr Dana Holubičková Čj netřídní      
Mgr. Jakub Houdek Hv  netřídní   dle dohody  
Mgr. Ludmila Hrubá Čj – Šj – Nj  netřídní   1. úterý po dohodě 14:00-15:30
Mgr. Iveta Jančárková M - Z  VIII.D 413 dle dohody  
Mgr. Filip Jelínek Př – Tv  VII.B 313 dle dohody  
Mgr. Květa Kolářová M - F  netřídní 215 dle dohody  
Mgr. Markéta Kristová D - Aj - Nj  VIII.A 201 dle dohody  
Mgr. Hana Málková Nj - Ov - Čj netřídní   dle dohody  
Mgr. David Matěcha Tv - Z  netřídní   pondělí 13:30-14:30
  Adam Opl Vv  netřídní   dle dohody  
MgA. Ksenie Podolkhova Hv  netřídní   dle dohody  
DiS. Magdalena Purchartová   netřídní      
Mgr. Lukáš Svojanovský F - Ivt IX.C 312 dle dohody  
Mgr. Pavel Tomko Čj – D  VII.C 301 dle dohody  
Ing.Mgr. Markéta Tykvová M - Aj  IX.D 112 dle dohody  
Mgr. Jiřina Ulrichová D - Z  VII.A 303 dle dohody  
RNDr. Iva Váchová M - Př VII.D 311 1. úterý po dohodě  
Ing. Kateřina Walterová Ch - Př VIII.B 214 dle dohody  
Mgr. Pavel  Zítka Nj - D  netřídní   dle dohody středa 9:00-13:00
Mgr. Markéta Zítková Nj - D  VI.B 204 dle dohody  

 

ASISTENT PEDAGOGA

Bc. Pavlína Přibylová

Bc. Soukupová Kateřina

 

 

DRUŽINA

vychovatelé – e-mail pište ve tvaru: jmeno.prijmeni@buzulka.cz

 

  Miroslav Kaiser   družina
Bc. Alena Kalodová   družina
Bc. Kamila Poftová   družina
  Yvetta Schmidtová   družina
DiS. Magdalena Purchartová   družina

 

MD/RD

Mgr. Miloslava Hamzová 1. stupeň MD / RD 
Mgr.Bc. Veronika Malá 1. stupeň MD / RD 
Mgr. Michaela Smetanová 1. stupeň MD / RD 
MgA.Bc. Lenka Soukupová Vv  MD / RD 
Mgr. Petra Ullerová 1. stupeň MD / RD