Učitelský sbor 2022/2023

 

 

ředitelka školy: Mgr. Bc. Milena Hodková, reditelka@buzulka.cz, D - Pg 

zástupce pro 1. stupeň (1. třída + ŠD): Mgr. Silvie Janovská, silvie.janovska@buzulka.cz

zástupce pro 1. stupeň (2. – 5. třída): Mgr. Ludmila Hrubá, zastupci1@buzulka.cz, Čj – Šj - Nj 

zástupce pro 2. stupeň (6. – 9. třída): Mgr. Zlatuše Baborová, baborova@buzulka.cz, M - Ivt

 

 

výchovná poradkyně (1. – 5. třída): Mgr. Milena Hampejsová, milena.hampejsova@buzulka.cz

výchovný poradce (6. – 9. třída): Mgr. Pavel Zítka, pavel.zitka@buzulka.cz

preventista: Mgr. Jaroslav Hanzlíček, jaroslav.hanzlicek@buzulka.cz

speciální pedagog: Mgr. Michaela Nesvorná, michaela.nesvorna@buzulka.cz

 

učitelé – e-mail pište ve tvaru: jmeno.prijmeni@buzulka.cz

 

I. STUPEŇ

KONZULTAČNÍ HODINY

Mgr. Venuše Antoniszynová 1. stupeň IV.B 502 1. úterý po dohodě 14:00-15:00
Mgr. Kamila Boušová 1. stupeň I.C 703 1. pondělí po dohodě 15:15-16:00
Mgr. Heda Eisnerová Čj – Aj  V.B 401    
Mgr. Veronika Golden 1. stupeň + Tv  III.C 501 1. úterý dle dohody 14:00-15:00
Mgr. Milena Hampejsová 1. stupeň II.B 602 dle dohody  
Mgr. Jana Hanzlová 1. stupeň III.B 613 1. úterý po dohodě 14:00-15:00
  Martina Hendrychová 1. stupeň III.D 612    
Mgr. Alena Hrdinová 1. stupeň I.A 701 1. úterý 14:00-15:00
Mgr. Markéta Minaříková 1. stupeň I.D 706 1. úterý po dohodě 14:00-15:00
Mgr. Michaela Nesvorná 1. stupeň + spec.ped. IV.C 503 1. úterý po dohodě 14:00-15:00
Mgr. Dana Pelcová 1. stupeň V.C 512 1. úterý po dohodě 14:00-15:00
Mgr. Lenka Pešková 1. stupeň V.A 513 1. úterý po dohodě 14:00-15:00
Bc. Pavlína Přibylová 1. stupeň IV.A 511 sudé úterý po dohodě 14:00-15:00
Mgr. Marcela Růžková 1. stupeň, Aj 1.-3.st. III.A 611 poslední pondělí v měsíci 14:30-15:30
Mgr. Klára Stehlíková 1. stupeň II.A 601 1. středa po dohodě 14:00-15:00
Mgr. Jitka Švejdová 1.stupeň I.B 702 liché pondělí dle dohody 14:00-15:00
Mgr. Eliška Znojemská 1. stupeň II.C 603 1. úterý po dohodě 14:00-15:00

 

 

ASISTENT PEDAGOGA

Iva Kellerová

Alena Šajnerová

 

 

II. STUPEŇ

KONZULTAČNÍ HODINY

Mgr. Josef Bartoň Aj  VI.A 202 pondělí  13:00 – 14:00
Mgr. Jiří Bindr M - Zt - Inf netřídní 113 1. úterý 14:00-15:00
Mgr. Lukáš Bosák Tv  VII.C 212 úterý 14:00-15:00
Mgr. Jaroslav Dvořák M - Zt - Inf VII.D 402 dle předchozí dohody PO 14:00 – 15:00
Mgr. Hana Dvořáková Čj - Tv  VII.A 412 dle dohody PO 14:00 – 15:00
Mgr. Petr Eisner Tv - Čj VI.B 403 dle dohody 14:00-15:00
Mgr. Heda Eisnerová Čj – Aj  V.B 401    
Mgr. Jaroslav  Hanzlíček D-Ov–Znj-Z  netřídní 206 dle dohody PO 14:00 – 15:00
Bc. Tomáš Holubička Aj – Ivt IX.C 302 dle dohody  
Mgr Dana Holubičková Čj netřídní   dle dohody ČT 13:00 – 14:00
Mgr. Jakub Houdek Hv, Aj  netřídní   dle dohody PO 13:00 – 14:00
Mgr. Iveta Jančárková M - Z  IX.D 413 dle dohody ČT 13:00 – 13:30
Mgr. Filip Jelínek Př – Tv  VIII.B 313 dle dohody  
Bc. Alena Kalodová          
Mgr. Květa Kolářová M - F  netřídní 215 dle dohody  
Mgr. Markéta Kristová D - Aj - Nj  IX.A 201 dle dohody ÚT 12:30 – 13:30
Mgr. Valentýna Landa Vv  netřídní   středa 13:45 – 14:30
Mgr. David Matěcha Tv - Z  netřídní   pondělí 13:30 – 14:30
  Adam Opl Aj  netřídní   pondělí 13:30 – 14:30
MgA. Xenie Podolchova Hv  netřídní   dle dohody  
Mgr. Lukáš Svojanovský F - Ivt VI.C 312 dle dohody ST 13:30 – 14:00
Mgr. Pavel Tomko Čj – D  VIII.C 301 dle dohody PO 13:00 – 14:00
Ing.Mgr. Markéta Tykvová M - Aj  VI.D 112 dle dohody  
Mgr. Jiřina Ulrichová D - Z  VIII.A 303 dle dohody ÚT 14:00 – 15:00
RNDr. Iva Váchová M - Př VIII.D 311 1. úterý po dohodě  
Ing. Kateřina Walterová Ch - Př IX.B 214 dle dohody ÚT 14:00 – 15:00
Mgr. Pavel  Zítka Nj - D  netřídní   dle dohody ST 9:00 – 13:00
Mgr. Markéta Zítková Nj - D  VII.B 204 dle dohody ÚT 12:30 – 13:30

 

ASISTENT PEDAGOGA

Mgr. Bc. Ivana Peroutková

Dagmar Rusková

 

 

 

DRUŽINA

vychovatelé – e-mail pište ve tvaru: jmeno.prijmeni@buzulka.cz

 

  Barbora Doležalová   družina
  Miroslav Kaiser   družina
Bc. Alena Kalodová   družina
  Sylvie Noukou   družina
Bc. Kamila Poftová   družina

 

MD/RD

Mgr. Miloslava Hamzová 1. stupeň MD / RD 
Mgr. Kateřina Horáková 1. stupeň MD / RD 
Mgr.Bc. Veronika Malá 1. stupeň MD / RD 
  Magdalena Purchartová DiS. družina MD / RD 
Mgr. Michaela Smetanová 1. stupeň MD / RD 
MgA.Bc. Lenka Soukupová Vv  MD / RD 
Mgr. Petra Ullerová 1. stupeň MD / RD 
Bc. Hana Vojtíšková 1. stupeň MD / RD