Běžná třída

Seznam žáků přijatých do běžné třídy

03/2K25
0B/2K25
12/2K25
18/2K25
24/2K25
26/2K25
29/2K25
2C/2K25
2E/2K25
31/2K25
33/2K25
35/2K25
37/2K25
39/2K25
3D/2K25
3F/2K25
41/2K25
49/2K25
4A/2K25
59/2K25