Němčina nekouše

 

Ve středu dne 14. ledna 2015 se aktivně zapojili žáci šestých ročníků na ZŠ Buzulucká Teplice do projektu „Němčina nekouše“. Jedná se o projekt Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem, jehož cílem je zvýšit zájem žáků základních škol o výuku němčiny jako druhého cizího jazyka. Také letos jsme přivítali lektorku-animátorku, která pracovala se skupinkami šesťáků, ti se totiž německy zatím ještě nezačali učit. Žáky se různými jazykovými metodami, především hrami, snažila animátorka motivovat k výběru němčiny jako dalšího cizího jazyka, ten na budoucí sedmáky čeká ve vzdělávacích plánech již od září příštího školního roku.

 

Přesvědčit žáky, že němčina je nejen jazyk našeho nejbližšího souseda, ale také jazyk dobře zvladatelný, pěkný a libozvučný, historicky potřebný a propracovaný, bylo jedním z nejdůležitějších úkolů. Šesťáci si na vlastní kůži ověřili, že některá německá slovíčka mohou v běžné mluvě téměř denně slyšet, někteří je i sami používají, aniž by věděli, že se jedná o germanismy v češtině, že i gramatické struktury a poučky si lze snadno zapamatovat. Několik žáků přiznalo, že němčinu ovládají rodiče a byla by proto škoda, aby oni sami němčinu neuměli. Po 40 minutách společné práce většina žáků přiznala, že se na němčinu docela těší. Našli se i tací, kteří svůj počáteční strach z tvrdé němčiny a odpor k ní mírně přehodnotili. Těšíme se na září 2015, abychom si němčinu vyzkoušeli na vlastní kůži.

 

Projekt na škole pokračoval již druhým rokem. Tuto akci hodnotí vyučující německého jazyka jako velice zdařilou.

 

Mgr. M. Zítková a  Mgr. L. Hrubá