Fantastický úspěch Daniela Svobody ve finále IT-SLOTu

 

Úžasného úspěchu dosáhl Daniel Svoboda z 8.D ve finále IT-SLOTu, které se konalo 30. března 2022 v prostorách Soukromé střední školy výpočetní techniky v Praze. Celkem se této populární soutěže zúčastnilo téměř 5 tisíc žáků ze základních škol celé České republiky. 

První kolo probíhalo online a mělo prověřit různé vědomosti z oblasti informační technologie, a dále matematické a logické dovednosti. Do samotného finále postoupilo 50 nejlepších řešitelů. 

Zde si museli poradit s IT úlohami nejrůznějšího typu a soutěžili o velmi hodnotné ceny. K naší velké radosti byl nejúspěšnějším řešitelem právě Daniel, který pro sebe i školu získal velmi krásné ceny. Na druhém místě se umístil Dennis Heršálek ze základní školy A. Bratršovského v Jablonci nad Nisou a na třetím místě skončila Michaela Janečková ze Základní školy Hranice-Šromotovo.

Moc Danielovi gratulujeme a přejeme další úspěchy nejen v IT oblasti!

 

                                                                                         Autor: Mgr. H. Eisnerová