Informace k provozu školy od 24. 5. 2021

 

Co se mění: 

 

I. a II. stupeň ZŠ

 1. Homogenita tříd a skupin již není povinná, tzn. návrat k původním jazykovým skupinám.
 2. Sportovní činnosti (tělesná výchova) jsou umožněny ve vnitřních prostorách za podmínky, že na 1 osobu/žáka připadá 15 m2 vnitřní plochy a přítomno může být nejvýše 30 osob. Používat šatny a sprchy je zakázáno. 
 3. Venkovní pohybové aktivity – hřiště, areál školy jsou povoleny bez omezení.
 4. Vracíme se k rozvrhu hodin ze září 2020 s drobnými úpravami a tyto nové rozvrhy Vám budou zaslány na Bakaláře – nástěnka Komens.

 

​​Testování žáků

 1. Žáci obou stupňů školy budou testováni 1 x týdně, vždy v pondělí 1. vyučovací hodinu testem Flowflex – rychlý antigenní test SARS-CoV-2 – ACON.
 2. Je nutné, aby žáci přicházeli do školy včas, nejlépe do 7:55 h. 

Školní družina

 1. Provoz školní družiny běží bez omezení, družinoví žáci přicházejí družinovým vchodem. 
 2. Rozpis příchodů žáků do školní jídelny bude zveřejněn na stránkách školy.
 3. Platba za školní družinu bude upravena.

 

Povinnost ochrany úst a nosu

Ve vnitřních prostorách školy nadále platí povinnost nosit roušky (žáci) a pedagogové i nepedagogičtí pracovníci respirátory.

 

Školní jídelna

 1. Harmonogram stravování žáků ve školní jídelně dle změny rozvrhů najdete v galerii pod článkem a bude k dispozici v systému Bakaláři – nástěnka Komens.
 2. Nadále platí povinnost 4 žáci u stolu a v prostorách jídelny smí být jen tolik žáků, kolik je míst v jídelně.

 

Mgr. Bc. Milena Hodková – ředitelka školy