Vzdělávací aktivity pro žáky 9. ročníků

Rozhodnutím ředitelky školy se stanovuje časový rozsah vzdělávacích aktivit pro žáky 9. ročníků ZŠ s RVMPP Teplice, Buzulucká takto:

 • Po a St od 10:00 – 12:10 vzdělávání studijních skupin žáků tříd 9.A a 9.B v předmětech český jazyk a matematika,
 • Út a Čt  10:00 – 12:10 vzdělávání studijních skupin žáků tříd 9.C a 9.D v předmětech český jazyk a matematika,
 • studijní skupina bude mít max. 15 žáků, sestavená přednostně z jedné třídy, složení skupiny se nesmí měnit. O zařazení žáka do studijní skupiny rozhodne ředitelka školy.

V případě zájmu o docházku dítěte na vzdělávací aktivity, prosím, spojte se s třídním učitelem a písemně (nejlépe přes Komens systému Bakaláře) pošlete vyplněnou přihlášku – doc, pdf - (podepsanou stačí donést první den s čestným prohlášením), a to nejpozději do 7. 5. 2020 do 10:00, po tomto termínu již není přihlášení žáka možné. Tato přihláška je závazná.

 

Organizace ve škole:

 • žáci se shromáždí v prostoru před hlavním vchodem školy za dodržení obecných pravidel chování stanovených krizovými opatřeními, a to zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržování odstupů 2 m,
 • před vstupem do školy jim bude bezkontaktně změřena teplota, v případě naměření teploty či projevů onemocnění nebudou žáci vpuštěni do školy,
 • vstup do školy bude umožněn od 9:55, s tím, že žáci se nepřezouvají a jdou rovnou do stanovené místnosti pro svoji skupinu,
 • při prvním příchodu do školy žák odevzdá vyplněné a podepsané čestného prohlášení (možnost stáhnutí zde, případně vyzvednutí vytištěného dokumentu ve škole ve dnech po – čt, 8:00 – 12:00),
 • každý žák bude mít náhradní roušku a sáček na uložení použité roušky. Žák bude mít nasazenu roušku po celou dobu pobytu ve škole,
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, se kterými bude seznámen při prvním příchodu do školy. V případě nedodržování pravidel budou informováni zákonní zástupci a opakované nedodržování může vést k vyřazení žáka ze studijní skupiny,
 • stravování ve školní jídelně nebude žákům 9. ročníků umožněno,
 • vzdělávání proběhne ve dvou 60 minutových blocích, mezi kterými bude 10 minutová přestávka, poté budou žáci odcházet hlavním vchodem domů. Na výuky si žáci donesou psací a rýsovací pomůcky, školní sešit a učebnici matematiky a českého jazyka.

Distanční výuka nadále pokračuje.

Celý dokument v  aktualitách MŠMT