Významné ocenění paní učitelky Květy Kolářové za celoživotní přínos na poli fyzikálním

 

Nominaci na Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podala ředitelka školy pro paní učitelku Mgr. Květu Kolářovou, která nastoupila do školství a na naši školu dne 26. 8. 1985 a již naši školu neopustila, i když jí byla nabízena práce na střední škole. 

Celý svůj profesní život se paní učitelka Kolářová mimořádně aktivně věnuje výuce fyziky. Vzdělává nejen naše žáky, ale i studenty a učitele fyziky. Je neuvěřitelně pracovitá, svědomitá, kreativní a hodiny fyziky v jejím pojetí jsou plné praktických pokusů a dovedností, v jejich hodinách nemají žáci čas na nudu. Je velikou propagátorkou činnostního učení ve fyzice. Je to i velice charakterní člověk, pomáhá mladým nastupujícím učitelům, milá kolegyně, pro svou ochotu velice oblíbená v pedagogickém sboru. Dlouhodobě a systematicky se sama osobně vzdělává i o prázdninách a sleduje všechny nové trendy ve výuce fyziky.

Je členkou Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF), členkou výboru místní pobočky JČMF v Ústí nad Labem a členkou Fyzikální pedagogické společnosti při JČMF, každoročně pomáhá s organizací fyzikální soutěže Náboj Junior. Je místopředsedkyní krajské komise Fyzikální olympiády (FO) kategorie E, místopředsedkyní okresní komise FO kategorie E, F a předsedkyní okresní komise FO kategorie G – Archimediáda. Od roku 2014 je vedoucí regionálních center Elixíru do škol, zapsaný ústav v Teplicích a od roku 2019 v Chomutově, vedoucí dílen projektu Heuréka v Náchodě.

Na její semináře dojíždějí vyučující fyziky z celého kraje. Praktickým přínosem seminářů, které vede nejen v naší škole, jsou nové nápady, rady a náměty pro vyučující fyziky, náměty na pokusy, lidsky podané informace o novinkách ve fyzice, půjčování a vymýšlení pomůcek,  a samozřejmě praktické ukázky pokusů ve fyzice.

Květa Kolářová se řadí mezi členy týmu expertů fyziky krajského metodika pro fyziku v rámci projektu IKAP (KÚ UL). Dlouhodobě spolupracuje s VŠ v Ústí nad Labem, v Plzni, v Hradci Králové v rámci projektu Didaktika A. Vede workshopy v rámci Letních škol matematiky a fyziky (UJEP), spolupracuje na výukových filmech pro studenty PF a učitele fyziky, připravuje příspěvky na fyzikálních seminářích (Vlachovice). Spolupracuje s DDM Teplice, kde je dlouholetou vedoucí na LDT, kroužku plavání a dalších akcích a soutěžích. Další novou aktivitou paní učitelky je pomoc při revizích RVP pro fyziku ve spolupráci s pracovní skupinou pro tvorbu RVP při Fyzikální pedagogické společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků.

Dne 18. srpna 2021 ocenil ministr školství mládeže a tělovýchovy Robert Plaga celkem 57 mimořádných vyučujících „Medailí MŠMT“. Ocenění byla předána ve Valdštejnské zahradě Senátu ČR. Paní učitelka Květa Kolářová obdržela Medaili 2. stupně za významný celoživotní přínos ve fyzice.