SAPERE - Vědět, jak žít

 

Již třetím rokem se 3. – 5. ročníky naší školy účastní soutěže SAPERE Vědět, jak žít, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Soutěž je organizována dle pravidel Evropské charty SAPERE. Členy této charty jsou nyní: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Nizozemí, Norsko, Švédsko a Švýcarsko

Soutěžní otázky jsou koncipovány v těchto základních tematických okruzích:

  1. Životní prostředí a životní styl (zásady ekologie)
  2. Zdravá výživa (zásady stravování)
  3. Pohyb jako součást zdravého životního stylu (zásady pohybu)
  4. Potraviny (zásady manipulace a základní informace)
  5. Prevence nemocí (zásady zdravovědy)
  6. Smysly a vjemy v praxi (čich, chuť, hmat, zrak atd.)

 

Cílem soutěže je neformálním způsobem vzbudit a rozvíjet zájem žáků o zdravý životní styl, včetně zdravé výživy. Soutěž je součástí prevence žáků a dospělých proti obezitě, poruchám příjmu potravy, nemocem kardiovaskulárního systému atd. Současně by měla rozšířit praktické a teoretické vědomosti v těchto oblastech.

Mgr. M. Hamzová