Jste online …

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v letošním školním roce 2018/2019 uspořádáme v rámci projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005494 – Nikdo není dokonalý cyklus 6 besed. V rámci setkání (besedy)  zákonných zástupců, rodičů a veřejnosti s odborníkem jsme pro Vás připravili několik zajímavých témat. Besedy se konají vždy v prostorách školy, tentokrát sraz před hlavním vchodem (pavilón č. 2, místnost 202), vstup zdarma.

Čtvrtá beseda s odborníkem se koná v úterý 26. 3. 2019 na téma: Jste online …, setkání vede paní Mgr. Monika Podlahová – lektorka MP Education, s.r.o. Praha, v čase 16:15 – 18:15 hodin.

Pokud máte o besedu zájem, můžete si místo rezervovat předem na e-mail: zastupci1@buzulka.cz.

Srdečně Vás zveme

 

Mgr. Ludmila Hrubá, zástupkyně pro I. stupeň