Krajské kolo biologické olympiády

 

V pátek 15. května 2015 se na Gymnáziu v Teplicích konalo krajské kolo biologické olympiády kategorie C (8. a 9. třída) zaměřené na Život stromů. Nejlepší řešitelé okresních kol v něm nejprve porovnávali své teoretické znalosti ve vědomostním testu a při „poznávačce“ také znalost rostlin a živočichů naší přírody. Při plnění laboratorního úkolu pak prokazovali nejen praktické dovednosti při zhotovení preparátu a práci s mikroskopem, ale i schopnost pracovat podle předloženého postupu, dokumentovat pozorované přírodniny a na základě svých pozorování vyvodit závěry.

V silné konkurenci 21 soutěžících ze všech sedmi okresů Ústeckého kraje obsadila skvělé 1. místo  Julie Suchá, žákyně 8. D ZŠ s RVMPP Buzulucká.

Gratulujeme a děkujeme za svědomitou přípravu a vzornou reprezentaci školy.

                       RNDr. I. Váchová