Na Buzulce jsou žáci finančně gramotní

 

V úterý 7. dubna 2015 byly vyhlášeny výsledky krajských kol celostátní soutěže Finanční gramotnost pro žáky základních a středních škol. Tříčlenná družstva složená z nejlepších řešitelů základního kola v nich prokazovala své znalosti z tematických okruhů Práce, Peníze, Hospodaření domácnosti a Finanční produkty. Družstvo žáků ZŠ s RVMPP Buzulucká ve složení Matěj Vais, Ondřej Förster a Jan Podlucký obsadilo v krajském kole výborné 2. místo, když jim prvenství uniklo pouze kvůli horšímu času. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

RNDr. Iva Váchová