Školní rok 2021/2022

 

Nový školní rok 2021/2022 – REŽIMOVÁ OPATŘENÍ ŠKOLY

Vláda ČR dne 28. června 2021 schválila materiál upravující parametry screeningového testování žáků škol v září 2021.

 

REŽIMOVÁ OPATŘENÍ

1) Testování dětí a žáků v září 2021 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID- 19:

a)    Hned 1. 9. 2021 čeká všechny žáky testování, pouze prvňáčci budou testováni ve čtvrtek 2. 9. 2021.

b)   Testování žáků bude probíhat ve dnech 1. 9. 2021(středa), 6. 9. 2021 (pondělí) a 9. 9. 2021 (čtvrtek).

c)    Škola obdrží antigenní testovací sady GENRUI – návod k použití.

d)   Screeningové testování ve školách je povinné.

e)    Školy mají mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nařízeno zajistit provedení uvedeného testování ve stanovené frekvenci a stanoveným způsobem.

f)     Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném očkování COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na COVID-19 a také v případě, kdy žák doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

g)   Žáci, kteří nebudou testováni, se musí podrobit přísnějším hygienickým opatřením — po celou dobu přítomnosti ve škole nebo školském zařízení (školní družina, školní jídelna) nosit ochranu dýchacích cest ve formě respirátoru (FFP2, KN 95) nebo chirurgické roušky, jinak jim nebude umožněna osobní přítomnost na vzdělávání.

 

2) Hygienická opatření — výtah ze Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 provoz a testování vydaného MŠMT dne 17. srpna 2021.

a)   Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky či respirátory ve společných prostorách — chodby, šatny, WC ve třídách ochranný prostředek mít nemusí.

b)   Pokud žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc COVID-19 nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky s tím, že je jeho povinností nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení a musí dodržovat tato opatření:

– nesmí cvičit ve vnitřních prostorách (tělocvična)

-  převlékat se s ostatními žáky

-  nesmí zpívat

c)   Pohyb cizích osob v prostorách školy je omezen.

d)   Aktualizovat kontakty (telefonní čísla) zákonných zástupců.

 

V Teplicích dne 20. 8. 2021 

Mgr. Bc. Milena Hodková