Pohár vědy

 

                                

POHÁR VĚDY – NEURON 2015

            Je mezinárodní soutěž, probíhající pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, za podpory Nadačního fondu Neuron a dalších partnerů a sponzorů.

            Cílem projektu je vést mladou generaci – již od nejútlejšího věku – k zájmu o vědu a výzkum. Soutěžící týmy řeší ve čtyřech kolech zábavné úkoly, bádají nad problémy a provádějí pokusy. Nejlepší týmy postoupí do mezinárodního finále, které se uskuteční v červnu 2015.

Dílčí cíle projektu

-          zapojit co možná nejširší okruhu dětí a mládeže, od mateřských až po střední školy,

-          na základě více než dvacetiletých zkušeností dále rozvíjet původní debrujárskou myšlenku popularizace a tzv. "odmystifikace“ vědy,

-          vést účastníky soutěže k samostatnosti, minimalizovat pomoc dospělých vedoucích týmu,

-          přitáhnout mladou generaci k soustavnějšímu zájmu o vědu a techniku.

 

            Letošního ročníku se účastní týmy ve čtyřech kategoriích (MŠ, 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ) ze šesti partnerských zemí (Česká republika, Belgie, Kanada, Turecko, Německo, Slovensko).

            Putovní pohár, symbol a hlavní výhru soutěže, věnoval Doc. RNDr. Milan Rojko, CSc., čestný prezident českých debrujárů.

            Naši školu v letošním školním roce (2014/15) v projektu reprezentují za první stupeň páté ročníky (5.A a 5.C) a za druhý stupeň žáci pod vedením paní učitelky Kolářové.

            Kdo jsou debrujáři? Jedná se o chlapce a děvčata od 6 do 16 let a jejich starší kamarády, rodiče, učitele a další zájemce o vědu a techniku, kteří stále něco objevují, vymýšlejí a experimentují.
Zájemci jsou seznamováni se zajímavými pokusy, které si mohou sami vyzkoušet. Věda se stává zábavou          i poučením. K pokusům nejsou zapotřebí složité přístroje, stačí běžný materiál, který je v každé domácnosti nebo se dá koupit v nejbližší prodejně.

 

POHÁR VĚDY 1. úkol

5.A, 5.C

POHÁR VĚDY 2. úkol

5.A5.C