Cestopisná přednáška „Od Dolomit k jezeru Lago di Garda. Za inspirací, sportem a odpočinkem…“

 

Řeknou-li se ve světě pojmy Dolomity a Lago di Garda, vybaví se většině cestovatelských nadšenců nejen sepětí s Itálií, nýbrž také dva přírodní ráje s nevyčerpatelnou studnicí inspirace a fascinujících výhledů. Poznat komplexně nesmírnou krásu obou těchto míst je vskutku výzva, která by vydala na několik životů. Alespoň částečně splnit tento cíl si vytyčila cestopisná přednáška konaná 22. 11. určená pro žáky 9.B a 9.D. Nejednalo se o teoretický přednes, ale o audiovizuální diashow složenou z autentických fotografií, doprovodné hudby, videí, originálních brožur a osobního vyprávění autora. Všechen materiál vznikal na základě řady expedic, které byly podniknuty v letech 2015-2017. Cílem přednášky bylo nejen seznámit přítomné s přírodními krásami těchto míst, ale i snaha poukázat na důležitou roli cestování pro aktivní život člověka a význam terénních exkurzí ve výuce zeměpisu.

 V Dolomitech, majestátním vápencovém pohoří italských provincií Jižní Tyrolsko a Trentino, se nacházíme na „jiné planetě“. Tato výjimečná „kamenná zahrada“ se zrodila před 200 miliony let na dně tropického moře Tethys. Žáci byli tedy v nezbytné míře obeznámeni s geologickým vývojem pohoří.

 Samostatnou kapitolu tvoří místní obyvatelstvo, které je prodchnuté nejen italským, ale zejména také rakouským vlivem. Nelze opomenout, že právě zde se kupříkladu narodila legenda horolezectví Reinhold Messner.

Setkání s půvabem Dolomit poté proběhlo zejména prostřednictvím fenoménu „via ferrata(železná cesta, lezení se zajištěním), vysokohorských túr a také lyžování. Navštívili jsme stěžejní místa jako „tři zuby“, neboli Tre Cime di Lavaredo, hlavní město Dolomit Cortinu d'Ampezzo, či významné středisko s ledovcovou kulisou Madonnu di Campiglio.

S lyžařskou permanentkou „dolomiti superski“ jsme zavítali na nejhustší síť sjezdovek do údolí Val Gardena a Val di Fiemme. Nesměly chybět ani poznatky o gastronomických zážitcích v podobě výroby jihotyrolského špeku, pěstování vína a kouzla horských chat.  

  Lago di Garda, největší italské jezero, je pozůstatkem dávné činnosti ledovce. Toto místo, nacházející se mezi Alpami a Pádskou nížinou, připomíná díky svému mikroklimatu  téměř středomořskou atmosféru. Skvělá voda s obřími útesy, romantická údolí s vinicemi i křivolaké uličky středověkých měst je jen drobný výčet toho, proč je toto místo tak uhrančivě přitažlivé. Jelikož je Garda snem pro všechny, kteří chtějí dovolenou strávit v„tělocvičně pod otevřeným nebem“, ukázali jsme si jej zejména ze sedla horského kola a horolezeckého sedáku na via ferratách.

 Výsledky v závěrečném vědomostním testíku o hodnotné ceny i pozitivní zpětná vazba vedou k závěru, že takováto akce měla nejen smysl, ale že si žáci z ní odnesli hlubší povědomí o tomto nádherném a nepříliš vzdáleném koutu světa.

 

Mgr. Jaroslav Hanzlíček