Děti na startu

 

ZŠ Buzulucká ve spolupráci s „Aerobic“ Karly Urbanové se zapojily do celonárodního projektu  „DĚTI NA STARTU",  jehož hlavním organizátorem je Český svaz aerobiku
a Fitness.

 

CO JSOU DĚTI NA STARTU?

Celonárodní projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti
a síly. V rámci kurzů se děti naučí základy – jak ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče – tedy dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost, seznámí s aktivním životním stylem jako účinnou prevencí proti nadváze, obezitě a civilizačním chorobám, získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.

 

KDO JSOU DĚTI NA STARTU

Všechny děti ve věku od 4 do 9 let. Děti štíhlé, s nadváhou i obézní, talentované
i netalentované. Děti z měst i vesnic, z různých sociálních i ekonomických vrstev.

 

PROČ DĚTI NA STARTU

Protože naším primárním cílem není vychovat vrcholové sportovce, ale přivést děti ke sportu a vybudovat u nich pozitivní vztah k pohybu a aktivnímu životnímu stylu.

 

TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA

Klasická tréninková jednotka trvá 60 min. A ta je složena z nástupu, společné rozcvičky,  cvičení na stanovištích ve 4 skupinách, společného protažení a ukončení hodiny. Cvičení probíhá formou kruhového tréninku na 4 stanovištích, přičemž každá skupina pod vedením vlastního trenéra se věnuje zdokonalování v jiné činnosti.

 

HODNOCENÍ DĚTÍ

Hodnocení dětí v rámci kurzu – baterie základních testů, vybraných na základě metodiky DNS, umožní jednoduchým způsobem otestovat pohybové a motorické schopnosti dítěte na začátku a konci každého pololetí a sledovat tak vliv tréninku na rozvoj dítěte.

 

Kurzy probíhají každý pátek na ZŠ Buzulucká od 16.00 – 17.00 hod. Budeme velmi rádi, pokud nás při cvičení podpoříte.

Mgr. Petra Ullerová, třídní učitelka 2.A