Volby do školské rady

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v systému Bakaláři probíhají do středy 9. 6. 2021 volby do školské rady. Jedné z kandidátek můžete odevzdat svůj virtuální hlas. Anketu najdete v levé záložce ANKETY.

 

Děkujeme za hlasování.

 

Při základních školách se zřizuje školská rada dle § 167 Školského zákona.

 

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydá její volební řád. Funkční období současné školské rady končí do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu.

Funkční období školské rady je tříleté a členství ve školské radě je funkcí čestnou. Zákonnou povinností ředitelky školy je uspořádat řádné volby do školské rady.

Školská rada se skládá ze tří členů: zástupce z řad zákonných zástupců, zástupce z řad pedagogů školy a zástupce zastupitel/radní města Teplice.

Vyzývám zájemce z řad zákonných zástupců, kteří chtějí pracovat ve školské radě, aby v termínu od 26. 5. do 4. 6. 2021  oznámili svoji kandidaturu na e-mail: zastupci1@buzulka.cz

Následně v termínu od 7. 6. do 9. 6. 2021  proběhnou volby, kdy budete moci vybírat na kandidátce zástupce z řad zákonných zástupců a to formou ankety přes systém Bakaláři.

 

V Teplicích dne 25. 5. 2021 

Mgr. Bc. Milena Hodková