Olympijský den

 

Čtvrtek 15. 2. 2018 se nesl ve druhých a třetích třídách v olympijském duchu. Paní učitelky si pro žáky 2. A, 2.B, 2.C, 3.A a 3.B připravily tematické vyučování, které se promítlo do všech vyučovacích hodin. Žáci se díky prezentaci seznámili s dějištěm ZOH v Jižní Koreji, s našimi sportovci a prvními medailisty, se vzhledem medailí, s vlajkami jednotlivých států, s maskotem ZOH, s hymnou České republiky, atd. Všichni jsme pracovali s textem, využívali jsme kritické myšlení k vypracování jednotlivých úkolů a plnili jsme zadané úkoly v rámci připravených pracovních listů. Řešili jsme úkoly ve skupinách i samostatně, celý den se nesl ve velice přátelském duchu. Cílem dne bylo prohloubit povědomí dětí o ZOH a propojit spolupráci mezi nimi a učiteli. Olympijská akce vyvrcholila ve vestibulu školy, kde žáci díky barevnému oblečení, které si doma pečlivě připravili, vytvořili pět olympijských kruhů. Tematické vyučování děti nadchlo a dle jejich slov se čtvrtek na Buzulce opravdu povedl J.