ÚSTECKÝ KRAJ – PREVENCE – PROJEKTY

 

Hravě o prevenci na ZŠ Buzulucká Teplice

 

Rada Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásila v lednu 2024 dotační program "Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji 2024". Naše škola získala na projekt: “Hravě o prevenci na ZŠ Buzulucká Teplice" dotaci ve výši 64 080,- Kč. Celkové náklady na projekt činí 64 080,-Kč, čímž bude pokryto 100 % tohoto projektu. 

Projektovou část zpracoval p. Mgr Jaroslav Hanzlíček. Projekt zahrnuje realizaci 24 preventivních programů pro třídy 1. i 2. stupně se zaměřením na dlouhodobou specifickou primární prevenci v šech typů rizikového chování. Preventivní programy budou vedeny zkušenými pracovníky Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem a jejich cílem bude podpora utváření zdravých kolektivů v rámci jednotlivých tříd, zdravého životního stylu a také duševního zdraví. Práce na projektu byla zahájena v únoru 2024 a potrvá až do prosince 2024.

 

Mgr. Bc. Milena Hodková – ředitelka školy

Mgr. Jaroslav Hanzlíček – metodik primární prevence