Duben - měsíc bezpečnosti

 

(2014/2015)

Na ZŠ s RVMPP Buzulucká probíhá každoročně v měsíci dubnu dopravní výchova. Zúčastňují se jí všechny ročníky I.stupně včetně družiny.

 

1. ročníky v rámci projektového týdne uskutečnily vycházku s dopravní tematikou. Využily interaktivní tabuli i iPADy se zaměřením na chodce.

Při výtvarné výchově a pracovních činností žáci modelovali dopravní značky.

 

2. ročníky – žáci si sami na sobě v rámci poskytnutí první pomoci vyzkoušeli obvazování končetin. Vypracovali pracovní listy na téma chodec, cyklista

a dopravní značky. Ve skupinách  žáci soutěžili v poznávání dopravních značek.

Žáky zaujala stolní hra s dopravní tematikou.

 

3. ročníky se také zapojily do plnění úkolů z dopravní výchovy. V hodinách čtení si žáci četli a řešili testové otázky na téma chodec v pracovních sešitech.

Na interaktivních tabulích si žáci prohlédli různé dopravní situace. Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech vyráběli dopravní značky a dopravní situace.

Nejvíce děti zaujala výuka dopravní výchovy interaktivně na i PADech

a interaktivní tabuli. Každoročně se žáci zúčastňují dopravní soutěže nazvané „Novosedlický dopraváček“ – vloni vyhráli mezi školami v okrese Teplice 1.místo a také získali Putovní pohár starosty obce Novosedlice.

 

4. ročníky na své vycházce po okolí školy využily ke svému poznávání dopravní značky, přechody pro chodce a všichni si ukázali bezpečnou cestu do školy i ze školy. Při hodinách tělesné výchovy žáci využili  jízdní kola naší školy, plnili jízdu zručnosti a cyklistický test. V jiných hodinách ošetřovali zraněného, využili výukového programu na i PADech. Při pracovních činnostech a výtvarné výchově vyráběli dopravní značky.

 

5. ročníky plnily testy Besipu a  žáci z cyklistického kroužku si zajeli

do lesoparku v blízkosti školy. Každoročně  se účastní Dopravní soutěže mladých cyklistů.

 

Rovněž v kroužku Mladý zdravotník  se žáci věnovali bezpečnosti. Nacvičovali v rámci první pomoci drobná poranění (ošetření zlomenin, krvácení, dopravu a polohování zraněných, obvazovou  techniku).

 

Bezpečnosti se budeme věnovat i v dalších měsících, nejenom v dubnu.

 

Ve školní družině byly děti seznámeny s dopravní situací na silnici i s první pomocí. Po procvičení a zvládnutí dopravních pravidel následovala soutěž Dopraváček – teoretická část. Děti odpovídaly na otázky ověřující zvládnutí

a pochopení pravidel silničního provozu. Na závěr teoretické části děti získaly Osvědčení. V praktické části Dopraváčku 1. a  2.třídy vyjely na koloběžkách

na dopravní hřiště v Proseticích za dohledu Městské policie, kde obdržely řidičské průkazy na koloběžku. Děti 3.tříd absolvovaly jízdu na kolech na školním hřišti.

Mgr. Klára Stehlíková