Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. 5. 2021

 

Co se mění:
 

I. stupeň ZŠ

1)  Osobní přítomnost žáků I. stupně školy bez rotací, tzn. 1. – 5. třídy od pondělí 17. 5. 2021 mají pouze povinnou prezenční výuku – osobní přítomnost žáků ve škole (do odvolání).

2)  Rozvrhy hodin jednotlivých tříd budou k dispozici v systému Bakaláři – nástěnka Komens

 

II. stupeň školy

1)  Výuka bude nadále probíhat rotačním způsobem, tj. od 17. 5. 2021 (pondělí)

  • sudý týden -> do školy jdou žáci 6. + 9. ročníků
  • lichý týden -> do školy jdou žáci 7. + 8. ročníků (pokud nedojde ke změně)

2)  Rozvrhy hodin jednotlivých tříd budou k dispozici v systému Bakaláři – nástěnka Komens

 

Školní družina

Provoz školní družiny je od 17. 5. 2021 (od pondělí) bez omezení, tzn. je zrušena povinnost homogenních oddělení a vše se vrací ke stavu před zavedením mimořádných opatření.

 

Testování žáků

O testování žáků podáme informace, jakmile budou škole poskytnuty, zda antigenní testování (ve stejném režimu jako dosud) nebo PCR testy (1 x za 14 dní).

 

Povinnost ochrany úst a nosu

Ve vnitřních prostorách nadále platí povinnost nosit roušky (žáci) a pedagogové i nepedagogové respirátory.

 

Školní jídelna

Časový rozpis stravování žáků ve školní jídelně je dle nových rozvrhů hodin jednotlivých tříd v galerii pod článkem a bude k dispozici v systému Bakaláři – nástěnka Komens.

 

Mgr. Bc. Milena Hodková – ředitelka školy