Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

 

Hodnocení žáků bude provedeno v souladu s Vyhláškou 211/2020 Sb., kterou vydalo MŠMT dne 27. dubna 2020, která upravuje hodnocení žáků základních škol za 2. pololetí tohoto školního roku.

 

Žáci budou hodnoceni známkou, a to následujícím způsobem:

  1. z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí za období, kdy žáci měli povinnost řádně docházet do školy, tj. od 3. února do 10. března 2020;
  2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku;
  3. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy;
  4. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020;

 

Pravidla Školního řádu pro školní rok 2019/2020 se dle Vyhlášky 211/2020 Sb. nepoužijí.

                                                                 

Vedení školy