Vítejte na stránkách školy ZŠ Buzulucká

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci,v příloze Vám přinášíme seznam registračních čísel žáků přijatých k základnímu vzdělávání na naši školu pro školní rok 2021/2022. Pokud si nejste registračním číslem jisti, vyžádejte si upřesnění informace na tel. čísle: 603 276 023 – Mgr. L. Hrubá, nebo e-mailu: zastupci1@buzulka.cz. 

…. více zde


Cvrček s plným počtem bodů

Soutěž Cvrček je jednou ze šesti kategorií Matematického klokana. Kategorie Cvrček je určená pro žáky 2. a 3. tříd základní školy, žáci řeší soubor testových úloh v daném čase a vybírají vždy jednu z pěti odpovědí. V olomouckém centru soutěže vyhodnocují statisticky výsledky za celou ČR. A právě z Univerzity Palackého v Olomouci z Přírodovědecké fakulty přišly diplomy a blahopřejný dopis, že se žáci z naší školy umístili v celostátním měřítku v soutěži Matematický klokan 2020 na 1. místě v kategorii Cvrček s plným počtem bodů. Blahopřejeme i my a těšíme se na ročníky další.

…. více zde


Olympiáda v Českém jazyce

Každý rok organizuje naše škola okresní kolo Olympiády v Českém jazyce. To platilo ještě v loňském roce, kdy žáci řešili soutěžní úkoly v prezenční formě, tj. u nás ve škole se zapotili nad jazykovými „špeky“. Letos je plno věcí jinak, týkalo se to také okresního kola OČJ 2020/2021. To se konalo dne 26. 1. 2021 formou on-line. Za naši školu soutěžila Anna Češpivová z 9.C a Daniel Janoušek z 9.E. Daniel se umístil na krásném 4. místě, Anička na 7. místě.

…. více zde


Mladý chemik 2021

Dne 21.4.2021 se konalo regionální kolo soutěže Mladý chemik. Jako každý rok se soutěže účastnila i naše škola, tedy žáci 9. třídy. Z 1. školního kola postoupili Štěpán Urbanský (9.D), Daniel Janoušek (9.E) a Kateřina Rennerová (9.E). Tito se dále probojovali do dalšího, tedy krajského kola, kde se po náročném online testu, umístili takto : 11. místo – Štěpán Urbanský, 6. místo – Kateřina Rennerová a nádherné 4. místo – Daniel Janoušek.

Děkuji všem zúčastněným deváťákům a hlavně velké díky výše jmenovaným. Společně se těšíme na každoroční předávání cen v Lovosicích.

Ing. K. Walterová – učitelka chemie


Dějepisná olympiáda

 Také v letošním školním roce probíhají  navzdory nepříznivé situaci vědomostní soutěže. Žáci druhého stupně se na podzim účastnili školního kola dějepisné olympiády, která musela proběhnout již online. Tematickým zaměřením 50. ročníku dějepisné olympiády bylo baroko (Labyrintem barokního světa 1556 – 1781). Soutěžící museli nastudovat informace z odborných publikací, museli zvládnout také práci s historickými prameny. Naši žáci se tohoto úkolu  v konkurenci základních škol a gymnázií zhostili výborně. Do krajského kola soutěže postoupili hned tři. Kateřina Rennerová (9.E)  obsadila druhé místo, Jan Hlisník (8.D) se umístil na místě 10. a Lukáši Přenosilovi (8.D) patřilo 16. místo. Dokázali zvládnout své povinnosti v distanční výuce a ještě nastudovat mnoho informací navíc. Za to jim patří velký dík.

Mgr. Jiřina Ulrichová


Výuka od 12. 4. 2021 

Lichý týden: (od 12. 4., od 26. 4., …. )

Prezenční výuka: 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.B, 5.A, 5.B, 5.C, 5.D 
Distanční výuka: všechny ostatní třídy dle stávajícího rozvrhu pro distanční výuku

Sudý týden:  (od 19. 4., od 3. 5., …)

Prezenční výuka: 2.A, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C 
Distanční výuka: všechny ostatní třídy dle stávajícího rozvrhu pro distanční výuku

…. více zde


Němčina nekouše ani on-line

I v letošním roce připravili vyučující německého jazyka spolu s organizací Tandem jazykovou animaci „Němčina nekouše“. Vzhledem k pandemické situaci se letos animace přenesla do on-line prostoru. Během animací se žáci šestého ročníku prostřednictvím her a dalších aktivit seznámili s výhodami učení se německého jazyka a jeho možným využitím v budoucím životě. Do těchto aktivit se šesťáci velmi živě zapojili a sami si vyzkoušeli, že němčina opravdu nekouše. 

Mgr. Pavel Zítka 


ZŠ Buzulucká v novém

 


Srdce s láskou darované