Vítejte na stránkách školy ZŠ Buzulucká

Výuka od 12. 4. 2021 

Lichý týden: (od 12. 4., od 26. 4., …. )

Prezenční výuka: 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.B, 5.A, 5.B, 5.C, 5.D dle rozvrhu rozeslaného 7. 4. 2021 
Distanční výuka: všechny ostatní třídy dle stávajícího rozvrhu pro distanční výuku

Sudý týden:  (od 19. 4., od 3. 5., …)

Prezenční výuka: 2.A, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C dle rozvrhu, který bude rozeslán 15. 4. 2021 
Distanční výuka: všechny ostatní třídy dle stávajícího rozvrhu pro distanční výuku

Naši žáci rodičů IZS při distanční části výuky stejný režim jako v režimu určené školy.

 

Pro 2. stupeň se nic nemění, probíhá distanční výuka.

 

Školní družina: bude fungovat pro třídy v prezenční výuce, Po-Pá 6:00 h – 17:00 h 

 

Školní jídelna: Žáci v prezenční formě vzdělávání se budou stravovat ve školní jídelně. Pokud máte o oběd zájem, je nutné si ho přihlásit na tel. čísle 417 530 413

Žáci v distanční formě si mohou vyzvednout jídlo do jídlonosičů ve stejné režimu jako doposud

 

Příchod do školy pouze hlavním vchodem, stejně jako vyzvedávání žáků. Od 11:30 bude ve vestibulu služba. Žáci 1. – 3. tříd se přezouvají až u svých tříd, žáci 4. a 5. tříd se přezouvají v šatnách (jdou vnitřkem školy).

…. více zde

 

ZŠ Buzulucká v novém

 

 

Srdce s láskou darované