Vítejte na stránkách školy ZŠ Buzulucká

Buzulka: podzimní – 2021/2022

 


Republikové kolo soutěže IT-SLOT 2021

I letos se žáci 8. a 9. tříd ZŠ Buzulucká zapojili do celostátní soutěže v informatice IT-SLOT. Prvního kola se zúčastnilo celkem 4963 žáků ze 127 škol z celé České republiky. Nejlepších 50 účastníků se utká ve finále 8. prosince 2021 v Praze v budově Soukromé střední školy výpočetní techniky, která je pořadatelem soutěže. ZŠ Buzulucká budou v tomto ročníku reprezentovat Daniel Svoboda z 8.D, Charlota Forstová a David Vičkutkin z 9.D.

…. více zde


Krajské kolo Logické olympiády 2021

V pátek 5. listopadu 2021 se na Universitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem konalo krajské kolo Logické olympiády. Soutěž probíhala ve třech kategoriích, v každé soutěžilo 50 nejlepších řešitelů školního elektronického kola z celého Ústeckého kraje.

…. více zde


Seznam přijatých žáků pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci,v příloze Vám přinášíme seznam registračních čísel žáků přijatých k základnímu vzdělávání na naši školu pro školní rok 2021/2022. Pokud si nejste registračním číslem jisti, vyžádejte si upřesnění informace na tel. čísle: 603 276 023 – Mgr. L. Hrubá, nebo e-mailu: zastupci1@buzulka.cz. 

…. více zde


Minecraft Cup 2021 – Cesta do pravěku

Do finálového kola čtvrtého ročníku soutěže Minecraft se z naší školy probojovali David Vičkutkin z 8.D a Petr Uličný z 9.C. Ve finále se David Vičkutkin umístil na krásném 2. místě, kde se vměstnal mezi dva finalisty ze ZŠ Praha 6.

…. více zde


Pangea – sbíráme další úspěch

Přesto, že výuka stále probíhala na dálku, uskutečnila se i letos v březnu soutěž pro nadějné matematiky PANGEA, a to online formou. PANGEA je určena žákům 4. – 9. ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií, kteří rádi řeší netradiční příklady. Úlohy jsou totiž vždy zaměřeny na vybrané společenskovědní nebo přírodovědné obory a pro ročník 2020/21 byla zvolena témata Věda a Výtvarné umění.

…. více zde


Matematická olympiáda – okresní kolo 5. tříd

VVe středu 19. května 2021 se po několika odkladech konečně uskutečnilo okresní kolo Matematické olympiády žáků 5. tříd. Oproti zvyklostem se nekonalo na ZŠ Buzulucká, žáci řešili úlohy na své kmenové škole a jejich opravu pak zajistila komise opravovatelů. I přes nelehkou situaci se soutěže zúčastnilo 43 úspěšných řešitelů domácího kola, z naší školy se zapojilo 22 žáků.

…. více zde


Beseda s úřadem práce

Tradiční květnová návštěva osmých ročníků na Úřadu práce v Teplicích se letos nemohla uskutečnit obvyklým způsobem, a proto jsme ve spolupráci s Informačním a poradenským střediskem ÚP Teplice připravili besedu o volbě budoucího povolání online. Pracovnice IPS ÚP se s našimi žáky spojila a prostřednictvím počítače si společně pohovořili o možnostech jejich již blížící se volby střední školy a budoucího povolání. Děkujeme paní Šímové z ÚP Teplice a paní zástupkyni Baborové za skvělou organizaci tohoto netradičně – tradičního setkání.

 


Cvrček s plným počtem bodů

Soutěž Cvrček je jednou ze šesti kategorií Matematického klokana. Kategorie Cvrček je určená pro žáky 2. a 3. tříd základní školy, žáci řeší soubor testových úloh v daném čase a vybírají vždy jednu z pěti odpovědí. V olomouckém centru soutěže vyhodnocují statisticky výsledky za celou ČR. A právě z Univerzity Palackého v Olomouci z Přírodovědecké fakulty přišly diplomy a blahopřejný dopis, že se žáci z naší školy umístili v celostátním měřítku v soutěži Matematický klokan 2020 na 1. místě v kategorii Cvrček s plným počtem bodů. Blahopřejeme i my a těšíme se na ročníky další.

…. více zde


Matematická olympiáda

Ve středu 27. ledna 2021 se konalo okresní kolo Matematické olympiády žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií. I přes pandemii covid-19 se našlo 13 milovníků matematiky, kteří úspěšně vyřešili úlohy domácího kola a kvalifikovali se kola okresního. 

V úterý 31. března se konalo online okresní kolo Matematické olympiády žáků 6., 7. a 8. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií. Účast byla nejvyšší v historii konání této soutěže, k řešení matematických úloh zaměřených na logické myšlení i geometrické znalosti a dovednosti se sešlo 125 úspěšných řešitelů úloh domácího kola.

…. více zde


Olympiáda v Českém jazyce

Každý rok organizuje naše škola okresní kolo Olympiády v Českém jazyce. To platilo ještě v loňském roce, kdy žáci řešili soutěžní úkoly v prezenční formě, tj. u nás ve škole se zapotili nad jazykovými „špeky“. Letos je plno věcí jinak, týkalo se to také okresního kola OČJ 2020/2021. To se konalo dne 26. 1. 2021 formou on-line. Za naši školu soutěžila Anna Češpivová z 9.C a Daniel Janoušek z 9.E. Daniel se umístil na krásném 4. místě, Anička na 7. místě.

…. více zde


Mladý chemik 2021

Dne 21. 4. 2021 se konalo regionální kolo soutěže Mladý chemik. Jako každý rok se soutěže účastnila i naše škola, tedy žáci 9. třídy. Z 1. školního kola postoupili Štěpán Urbanský (9.D), Daniel Janoušek (9.E) a Kateřina Rennerová (9.E). Tito se dále probojovali do dalšího, tedy krajského kola, kde se po náročném online testu, umístili takto : 11. místo – Štěpán Urbanský, 6. místo – Kateřina Rennerová a nádherné 4. místo – Daniel Janoušek.

…. více zde


Zeměpisná olympiáda

Dne 17.2.2021 proběhlo okresní kolo. Naši školu reprezentovali vítězové školního kola v každé soutěžní kategorii. V kategorii 6. ročníku bojovaly Libuše Moučková, Nela Matěchová a Zuzana Rennerová, v kategorii 7. ročníku Karolína Hejdová, v kategorii 8. a 9. ročníku Oliver Fojtík, Lukáš Přenosil a Eliška Rožcová

Do krajského kola, které proběhlo 17.3. 2021, se nakonec probojovaly Karolína HejdováNela Matěchová. Karolína v krajském kole obsadila 5. místo a Nela 2. místo ve své kategorii.

…. více zde


Dějepisná olympiáda

Také v letošním školním roce probíhají  navzdory nepříznivé situaci vědomostní soutěže. Žáci druhého stupně se na podzim účastnili školního kola dějepisné olympiády, která musela proběhnout již online. Tematickým zaměřením 50. ročníku dějepisné olympiády bylo baroko (Labyrintem barokního světa 1556 – 1781). Soutěžící museli nastudovat informace z odborných publikací, museli zvládnout také práci s historickými prameny. Naši žáci se tohoto úkolu  v konkurenci základních škol a gymnázií zhostili výborně. 

…. více zde


Výuka od 12. 4. 2021 

Lichý týden: (od 12. 4., od 26. 4., …. )

Prezenční výuka: 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.B, 5.A, 5.B, 5.C, 5.D 
Distanční výuka: všechny ostatní třídy dle stávajícího rozvrhu pro distanční výuku

Sudý týden:  (od 19. 4., od 3. 5., …)

Prezenční výuka: 2.A, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C 
Distanční výuka: všechny ostatní třídy dle stávajícího rozvrhu pro distanční výuku

…. více zde


Němčina nekouše ani on-line

I v letošním roce připravili vyučující německého jazyka spolu s organizací Tandem jazykovou animaci „Němčina nekouše“. Vzhledem k pandemické situaci se letos animace přenesla do on-line prostoru. Během animací se žáci šestého ročníku prostřednictvím her a dalších aktivit seznámili s výhodami učení se německého jazyka a jeho možným využitím v budoucím životě. Do těchto aktivit se šesťáci velmi živě zapojili a sami si vyzkoušeli, že němčina opravdu nekouše. 

Mgr. Pavel Zítka 


ZŠ Buzulucká v novém

 


Srdce s láskou darované