Olympiáda v anglickém jazyce

 

Velká gratulace!

Martin Holan z 9.D úspěšně zdolal také nástrahy angličtiny, když perfektně zvládl krajské kolo olympiády z anglického jazyka. Ve všech kolech (školním, okresním i krajském) nenašel přemožitele a svůj jazykový um a cit prokázal bez ztráty kytičky. Z takových žákovských úspěchů máme velikou radost.

Děkujeme a držíme Martinovi palce, aby mu to šlo i v kole republikovém, které se bude konat on-line formou.

 

​V úterý 15. března 2022 proběhlo okresní kolo Olympiády z anglického jazyka žáků základních škol v kategoriích A1 (žáci do 7. ročníků ZŠ) a A2 (žáci 8. a 9. ročníků ZŠ).

Soutěž byla pořádána v prostorách DDM Teplice, okresního kola se účastnilo přes 40 výherců školních kol ve svých kategoriích ze základních škol okresu Teplice. Žáci se museli poprat nejen s porozuměním poslechu, ale následně předvést své jazykové dovednosti v ústní části. 

Kategorie A1 zanechala velmi dobrý dojem, o kterém se vyjádřili i organizátoři soutěže. Spíše než vyrovnané výkony hrála významnou roli nervozita, která se u mladších žáků projevovala dosti výrazně. Rozárie Hurdová ze 7.B se ve vyrovnané a početné konkurenci umístila na hezkém 11. místě.

Kategorie A2 se zúčastnilo velké množství starších žáků. Soutěžící dle poroty předvedli velice nadprůměrné výkony. Vítězem této kategorie se stal náš Martin Holan z 9.D. Žák předvedl vysokou úroveň nejen v rovině slovní zásoby, ale především na poli výslovnosti a je nadějným reprezentantem teplického okresu v krajském kole. Přejeme mu tedy hodně štěstí a držíme palce v dalším kole!

 

Gratulujeme výhercům i všem zúčastněným žákům!

Mgr. J. Bartoň

 

 

Anglická olympiáda na pokračování

Ve středu 2. února 2022 pokračovalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce, tentokrát pro žáky 8. a 9. ročníků. Pokud jsme byli nadšeni minulý týden výkony šesťáků a sedmáků, nyní jsme už vážně mnohdy zírali v němém úžasu. Je neuvěřitelné, na jaké jazykové úrovni probíhala konverzační část. Pro mladou generaci se opravdu angličtina ze školního předmětu mění v nástroj komunikace – jsou s ní v každodenním kontaktu, poslouchají, píší, hovoří…

Klání probíhalo podobným způsobem jako v mladší kategorii – nejprve didaktický test, poté ústní část. Vedle své výborné výslovnosti žáci často prokázali i značný přehled v mnoha oblastech (informační technologie, historie, filozofie, literatura). Naše konverzace se tak z hodnocení vyjadřovacích schopností ve většině případů přesunula k příjemnému a podnětnému povídání.

Porota se nakonec shodla na jménu vítěze, kterým se stal Martin Holan z 9.D. Druhé a třetí místo obsadily jeho spolužačky Ema Filipská a Tereza Weberová.

 

Za všechny vyučující chválíme všech 21 účastníků!

                                      

Ve středu 26. ledna 2022 proběhla na naší škole olympiáda v anglickém jazyce. Své síly změřili prozatím šesťáci a sedmáci. Nás angličtináře velmi nadchl značný zájem žáků porovnat své komunikační schopnosti s ostatními. Byli jsme příjemně překvapeni, jak šikovní naši mladí angličtináři jsou!

Pro mnohé z nich to byla vůbec první taková zkušenost – bylo mnohdy znát, že jsou nervózní a mají trochu obavy. Naopak někteří si své působení dost užívali. Každopádně všichni si počínali velmi dobře a zaslouží si uznání za odvahu. I my vyučující jsme obdivovali jejich kultivovaný jazykový projev. Nebyla nouze ani o jisté humorné situace či vtipy!

Žáci museli nejprve projevit jisté gramatické a čtenářské kompetence při písemné části soutěže. Poté následovala ústní část, kdy každý z nich mluvil na dané téma (volný čas, sport, bydlení, doprava, vzdělávání, atd.). Konverzace probíhala ve velmi příjemném prostředí. Myslíme si, že většina dětí si svých pět minut slávy užila. Věříme, že v dalších letech bude účast taktéž hojná!

Nakonec se porota shodla na 1. místě pro Rozárii Hurdovou ze 7.B., 2. místo obsadila Nikola Bačíková ze 6.B a 3. místo Žeňa Alexejenko ze 7.C. 

Příští týden naše mladší angličtináře napodobí žáci 8. a 9. ročníků. Už se na ně těšíme!

 

                                                                                         Mgr. H. Eisnerová