Ústecký kraj – ekologie – projekty

 

 

Odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Ústeckého kraje vyhlásil program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na období 2022 – 2025.

Naše škola získala na projekt „Voda v krajině, člověk ve vesmíru“ dotaci ve výši 94 990,- Kč. Celkové náklady na náš projekt činí 118 746,- Kč a spoluúčast školy z vlastních zdrojů činí 23 756,- Kč.

Projektovou část zpracovala p. Mgr. Venuše Antoniszynová ve spolupráci s panem učitelem Adamem Oplem. Projekt zahrnuje vybudování rybníčku na školní zahradě určený převážně žákům školy k pozorování ekosystému rybníku a pítka pro ptáky v suchém období. Rybníček bude sloužit jako výukový nástroj k důležitosti vody v krajině – pozorování vodních živočichů a růstu vodních rostlin. Další částí projektu je Planetární stezka, která žákům přiblíží Sluneční soustavu, jednotlivé planety a pozici člověka ve vesmíru.

        

 Práce na projektu bude zahájena v dubnu 2023 a potrvá do září roku 2023. 

                                                     Mgr. Bc. Milena Hodková – ředitelka školy