Ukázka stolování a stolničení

 

Ve dnech 9. – 11. října 2018 se všechny tři první třídy zúčastnily ukázky správného STOLOVÁNÍ A STOLNIČENÍ. Jako každý rok celou interaktivní besedu připravila vedoucí školní jídelny paní Miroslava Schmitzová.

Děti se vyzkoušely, jak správně stolovat, jak zacházet s příborem, jak chystat tabuli i jak se při správném stolování u stolu chovat. Na závěr ukázkové hodiny si celá třída odnášela nejen mnoho nových poznatků, ale hlavně malý domácí úkol, tzv. úkol pozorovací. O tom, jak žáci pozorování plnili, chodili všichni sdělovat paní Schmitzové ještě týden po ukázkové hodině.

První ročník děkuje zaměstnancům jídelny za velmi zdařilou akci.

Mgr. Jitka Švejdová