Sběr druhotných surovin

Druhotné suroviny

Každý pátek lze ve škole odevzdat druhotné suroviny: starý papír a plastová víčka.

Starý papír, od ledna 2020 už jen staré noviny, časopisy a letáky svázané provázkem, odevzdáváme v “domečku” u školní jídelny panu školníkovi (v čase 7:20 – 8:00 hodin). Kartony a krabice už sběrné suroviny nevykupují, proto je nesbírejte a neodevzdávejte.

Plastová víčka vybírá ve vestibulu školy vždy v pátek pan učitel Jelínek, a to v čase 7:30 – 8:00 hodin.