Sběr druhotných surovin

Druhotné suroviny – začínáme 24. 9. 2021 

V novém školním roce 2021/2022 se budeme věnovat opět sběru druhotných surovin: sběru starého papíru (pátek) a plastových víček (úterý).

Starý papír (staré noviny, časopisy a letáky svázané provázkem, krabice, karton) odevzdáváme každý pátek v “domečku” u školní jídelny panu školníkovi (v čase 7:20 – 8:00 hodin). Starý papír lze též dovézt do sběrny na účet naší školy: Kovošrot Teplice, Novosedlická 17, 415 00 Teplice.

Plastová víčka vybírá ve vestibulu školy vždy v úterý pan učitel Jelínek, a to v čase 7:30 – 8:00 hodin.

A proč sbíráme druhotné suroviny?

– Šetříme naše životní prostředí.

– A ještě z toho něco máme: soutěžíme mezi třídami o první 3 místa, vždy tři třídy s nejvyšším počtem nasbíraných a odevzdaných kg papíru nebo víček jsou vždy oceněny zajímavými cenami. Z výtěžku za sběr spolufinancujeme např. odměny na celoškolních akcích a soutěžích, lampionový průvod aj.

– V ústecké ZOO jsme si adoptovali tři zvířátka, na jejichž výživu a péči přispíváme. Čukvala zavalitá, Výr velký a Lemur kata jsou prostě naši!