Informace o zápise pro školní rok 2024/2025

 

ZÁPISY DO 1. TŘÍD

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

pro školní rok 2024/2025 budou zapsány do 1. ročníku základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024 a děti s odkladem školní docházky. Zápis bude probíhat tradičním způsobem, a to v následujících termínech:

středa – pátek: 3. – 5. 4. 2024 v čase 14:00 hodin – 17:00 hodin a v pátek 19. 4. 2024 v čase 14:00 – 16:00 hodin za osobní přítomnosti zákonných zástupců dítěte a účasti samotného dítěte ve škole

 

Konkrétní termín si lze zarezervovat od 1. 3. 2024  v rezervačním systému.

 

Součástí dokumentace jsou:

1/ Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ, podepsáno oběma zákonnými zástupci

2/ Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, podepsáno oběma zákonnými zástupci

3/ popř. Žádost o odklad školní docházky, podepsáno oběma zákonnými zástupci

4/ Rodný list dítěte, občanské průkazy obou zákonných zástupců, u cizinců Povolení k pobytu.

 

Základním kritériem dané zákonem pro přijímání žáků do 1. tříd:

Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu Základní školy s  rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice, Buzulucká 392.

Dále jsou k povinné školní docházce přijímány děti z jiného školského obvodu při neobsazenosti maximálního počtu žáků v jednotlivých třídách. Ve školním roce 2024/2025 škola otevře tři první třídy s celkovou kapacitou 81 dětí.

Ke každé Žádosti bude přiděleno registrační číslo, jehož prostřednictvím budou zákonní zástupci informováni o přijetí, nepřijetí k základnímu vzdělávání nebo odkladu povinné školní docházky.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno na prvních třídních schůzkách (předběžný termín 6. 6. 2024).

Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou.

Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá, bude připravené k vyzvednutí ve škole.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a vyvěšen na hlavním vchodu do budovy školy v pátek dne 6. 5. 2024 .

 

EN                 RU/UA                 VN 

 

Mgr. Silvie Janovská, zástupkyně pro 1. třídy