Informace o zápise pro školní rok 2021/2022

 

ZÁPISY DO 1. TŘÍD

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

MŠMT zveřejnilo informace k zápisům do 1. tříd: Opatření k zápisům. V letošním školním roce se zápisy budou organizovat bez přítomnosti dětí ve škole. Na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy mají školy upřednostnit podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. K podání přihlášky (všech dokumentů) můžete Vy jako zákonní zástupci zvolit jeden z následujících postupů:

 

a/ zanést dokumenty v zalepené a nadepsané obálce do školy a VHODIT do poštovní schránky školy

b/ zaslat dokumenty prostřednictvím České pošty

c/ zaslat dokumenty s elektronickým podpisem e-mailem na: zastupci1@buzulka.cz

d/ zaslat dokumenty do datové schránky školy: tgcdhm8

 

Dokumenty zašlete do školy ve dnech 1. – 30. 4. 2021 .

 

Pokud chcete urychlit komunikaci se školou, využijte od 15. 3. 2021 webovou aplikaci Zápisy Online. Vámi vyplněný formulář můžete vytisknout, podepsat a jedním z postupů v bodech a – d dopravte do školy.

 

Součástí dokumentace jsou:

1/ Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ, podepsáno oběma zákonnými zástupci

2/ Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, podepsáno oběma zákonnými zástupci

3/ popř. Žádost o odklad školní docházky, podepsáno oběma zákonnými zástupci

4/ Kopie rodného listu dítěte, kopie občanských průkazů obou zákonných zástupců, u cizinců kopie Povolení k pobytu (lze zaslat dálkovým způsobem, tedy e-mailem). Jakmile budou informace ověřené a ztotožněné s Dotazníkem a Žádostí, budou kopie rodného listu dítěte a kopie OP zákonných zástupců SKARTOVÁNY.

Základním kritériem dané zákonem pro přijímání žáků do 1. tříd:

Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu Základní školy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice, Buzulucká 392.

Dále jsou k povinné školní docházce přijímány děti z jiného školského obvodu při neobsazenosti maximálního počtu žáků v jednotlivých třídách. Ve školním roce 2021/2022 škola otevře tři první třídy s celkovou kapacitou 81 dětí.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy dne 4. 5. 2021 .

 

EN                 RU/UA                 VN 

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci v této době plné mimořádných opatření

Mgr. Ludmila Hrubá, zástupkyně pro I. stupeň