Náboj Junior

 

V pátek dne 24. 11. 2017 se na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem konala mezinárodní matematicko-fyzikální soutěž „Náboj Junior“. Z naší  školy se jí zúčastnila celkem tři družstva z 9.D. V silné konkurenci 30 družstev (především z gymnázií) obsadilo družstvo ve složení Viktorie Vágnerová, Michaela Moučková, Agáta Timofejevová a Jakub Jindra 18. místo, družstvo ve složení Pavel Králik, Petr Linhart, Pavel Krupka a Daniel Švehla 13. místo a družstvo ve složení Anna Trahorschová, Anna Bradáčková, Zuzana Beranová a Vojtěch Veselý krásné 6. místo.

Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

 

Zprávu připravila Mgr. Květa Kolářová