Neklidné dítě

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v letošním školním roce 2018/2019 uspořádáme v rámci projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005494 – Nikdo není dokonalý cyklus 6 besed. V rámci setkání (besedy)  zákonných zástupců, rodičů a veřejnosti s odborníkem jsme pro Vás připravili několik zajímavých témat. Besedy se konají vždy v prostorách školní knihovny 903 (pavilón číslo 9 u školní jídelny a šaten), vstup zdarma.

Čtvrtá beseda s odborníkem se koná v pondělí dne 13. 5. 2019  na téma: Neklidné dítě, setkání vede paní Mgr. Marie Bunešová – logopedka a speciální pedagožka, v čase 16:00 – 18:00 hodin.

Pokud máte o besedu zájem, můžete si místo rezervovat předem na e-mail: zastupci1@buzulka.cz.

Srdečně Vás zveme                                                                  

Mgr. Ludmila Hrubá, zástupkyně pro I. stupeň