Provoz školní jídelny ve dnech 14. 10. – 23. 10. 2020

 

Na základě informace MŠMT – 39443/2020 – 2 ze dne 13. 10. 2020 (přišlo datovou schránkou v 19:57 hodin) je umožněn žákům v distanční formě vzdělávání odběr obědů (za dotovanou cenu). Žáci mohou jídlo konzumovat v prostorách jídelny za předpokladu dodržování povinnosti stanovené v usnesení vlády č. 2 pro provozovny stravovacích služeb:

  • rozestupy 1,5 m mezi jednotlivými stoly,
  • max. 4 žáci u stolu ve vzdálenosti 2 m,
  • současně nemůže být v jídelně více osob, než kolik je míst k sezení,
  • stále je třeba dodržovat hygienická pravidla na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách,
  • žáci si také mohou odnést jídlo s sebou domů ve vlastních jídlonosičích.

 

Žákům je oběd vydáván od 12:00 do 14:00.

Mgr. Bc. Milena Hodková, ŘŠ