ICT stories

Cílem projektu ICT stories je zdokonalovat dovednosti žáků v informačních a komunikačních technologiích, matematice a cizích jazycích. Žáci vytvářejí filmy, prezentace, videa a ankety, pomocí internetových statistických nástrojů sbírají data o sobě navzájem a zábavnou formou se seznamují s kulturními rozdíly a podobnostmi v jiných zemích, odkud pocházejí partnerské školy. Díky představování a porovnávání životních stylů mají příležitost zvýšit povědomí o pozitivních účincích zdravé výživy a sportu na zdraví a osvojit si zdravé návyky.

 


 

Našimi partnery jsou školy z Řecka, Malty, Makedonie a Itálie.

                

         

Učitelé z partnerských zemí společně naplánovali plán a detaily aktivit a zároveň seznamili děti s prostředím TwinSpace.

 

Plán projektu je zobrazen na časové ose zde v aplikaci Dipity.

 

 

 


 

FÁZE PROJEKTU:

1. INTRODUCITION AND LOGO – žáci vytvořili personalizované hlasové avatary v programu VOKI, nahráli tyto avatary a své fotografie na TwinSpace, načež žáci z partnerských škol zkoušli přiřadit každou fotografii ke správnému avataru.

NO. 1                                                       NO. 2                                                      NO. 3 

          

 

NO. 4                                                      NO. 5                                                       NO. 6 

          

 

NO. 7 

VOKI: Matěj L.          VOKI: Vojtěch D.          VOKI: Šimon M.          VOKI: Antonín K.

VOKI: Lucie Z.          VOKI: Adéla Ř.             VOKI: Barbora B.

 

Žáci si po seznamovací aktivitě připravili pro své partnery kvíz:

http://LearningApps.org/watch?v=pey2vdmz501

 

Ostatní seznamovací aktivity partnerských zemí můžete sledovat na stránkách TwinSpace:

http://twinspace.etwinning.net/1466/pages/page/2616

 

Po představovacích aktivitách následovalo navrhování a volba loga. Každý žák navrhl své logo pro tento projekt. Každá z partnerských zemí pak dále volila v rámci své skupiny 3 nejlepší loga, ze kterých již volili všichni partneři to nejlepší logo, které se se mělo stát naším logem projektu ICT stories.

3 nejlepší loga z České republiky:

          

3 nejlepší loga z Řecka:

          

3 nejlepší loga z Malty:

          

3 nejlepší loga z Itálie:

          

2 nejlepší loga z Makedonie

     

 

Vítězným logem a zároveň logem projektu ICT stories se stalo logo, které navrhli italští studenti:   

Podbrobnější informace o průběhu volby loga můžete najít na TwinSpace:

http://twinspace.etwinning.net/1466/pages/page/2617

 

Video ze zákulisí: žáci se seznamují se žáky z partnerských zemí a plní jejich kvízy.

 

 

 


 

2. MY SCHOOL – žáci z fotografiích svých škol vytvářeli videa.

Video vytvořené v nástroji Animoto:

 

 

Prezentace vytvořená v Microsoft PowerPoint:

 

 

Prezentace a videa našich 4 partnerů si můžete prohlédnout na stránce TwinSpace:

http://twinspace.etwinning.net/1466/pages/page/5543

 

Po zhlédnutí PowerPoint prezentací a videí ostatních partnerů o jejich školách jsme s ostatními učiteli připravili pro žáky foto kvíz. Žáci určovali, z jaké země jednotlivé fotografie škol pochází:

 

 

 

Fotodokumentace, kdy se žáci seznamovali se školami našich zahraničních partnerů, plnění fotokvízu (kvíz byl zábavný, ale docela obtížný) ;-)

 

Backstage: Seznamování se se studenty z partnerských zemí, kvíz o studentech, volba loga.

 

 


 

3. MY COUNTRY – každý z partnerů představil svou zemi. K této aktivitě jsme použili různé nástroje web 2.0.

Zde můžete zhlédnout prezentaci o České republice:

 

 

 

Pro žáky z partnerských zemí jsme vytvořili jednoduchý kvíz o České republice. K vytvoření kvízu jsme využili aplikaci FunnelBrain.

Dále žáci v rámci poznávání web 2.0 tools použili velmi zajímavou a atraktivní aplikaci Emaze ke stručnému představení našeho města Teplice.

 

Powered by emaze

 


 

4. CHRISTMAS – po domluvě s učiteli z partnerských zemí jsme dodatečně zařadili aktivitu týkajících se Vánoc. Žáci se seznámí se způsoby, zvyky a tradicemi oslav Vánoc v zemích našich partnerů. Naši žáci připravili prezentaci na téma Vánoce v České rebublice.

 

 

 

Žáci poté odpovídali v aplikace kahoot. it  na kvízové otázky. Tato aplikace se velmi podobá tzv. hlasovátků. Učitel se na svém počítači zaloguje na https://create.kahoot.it, aplikace automaticky vygeneruje PIN, kterým se žáci přihlásí k daném testu a odpovídají na otázky. Poté následuje vyhodnocení správných odpovědí. Důležitou roli hraje rychlost odpovídání, která je zohledněná v celkovém získání bodů. Následovalo vyhlášení vítěze. Naším i partnerských žákům se tato aktivita velmi líbila, proto ji v budoucnu budeme nadále využívat.

 

Ti z vás, kteří jste zaregistrovaní, si mohou kvíz vyzkoušet na tomto odkazu: https://create.kahoot.it/#quiz/99002f1c-d8ee-4c05-b394-452f06e2a1fa

V druhém případě si můžete prohlédnout fotografie z kvízu Czech Christmas.

 


 

5. HEALTHY LIFESTYLE – v této části projektu se žáci zabývali zdravým způsobem života. V první části jsme se zaobírali otázkou zdravého jídla. K těmto aktivitám jsem využili čtečku QR kódu. Žáci měli připravené 4 úkoly, ke kterým se dostali po přečtení tohoto kódu na svém mobilním zařízení.

 

TASK 1: HEALTHY FOOD WE LOVE TO EA

Studenti po naskenování QR kódu našli zadání úkolu, ve kterém měli najít fotografie 5 zdravých jídel, které velmi rádi jedí a poté s těmito fotografiemi vytvořit online nástěnku v aplikaci Padlet.

     

 

 

Zde si můžete prohlédnout výsledek prvního úkolu v aplikaci Padlet:

 

 

Výstupy ostatních studentů partnerských zemí si můžete prohlédnout zde: Malta, Řecko, Itálie.


 

6. OUR HOBBIES tuto aktivitu jsme začali brainstormingem v aplikaci answergarden.ch. Zde je výsledek našeho myšlenkového procesu. Čím větší slovo, tím byla daná aktivita vícekrát zmíněna.

 

 

V aktivitě My Hobbies využili žáci aplikace Emaze, kde každý na jedné stránce uvádí své zájmy a koníčky. Práce v této aplikaci žáky velmi bavila.

 

Powered by emaze

 

Další prezentace našich partnerů v aplikaci Emaze můžete zhlédnout zde.

 


 

7. EASTER– žáci ve krátké PowerPoint prezentaci představili české zvyky a tradice o Velikonocích.

 

 

 


 

10. EVALUATION zde najdete závěrečný dotazník pro evaluaci projektu. Pro nás učitele, kteří projekt organizovali je jsou vaše odpovědi velmi důležité, neboť nám mohou poskytnout zpětnou vazbu a odpovědi na otázky, jak se vám líbily jednotlivé části projektu, které části byly obtížnější, jaké aktivity vás zajímaly a naopak, které aktivity by potřebovaly vylepšit. Také nás velmi zajímá, jaké dovednosti jste si během projektu osvojili či zdokonalili.

Evaluační dotazník byl vytvořen v aplikaci Survey Monkey. Prohlédnout si jej můžete ZDE.

 

Žáci vyplnili dotazník výše a poté jsme si společně prošli výsledky evaluace.

PROJECT TASKS:

What is your opinion about project?
How do you rate the "INTRODUCE YOURSELF" task?
How do you rate the "LOGO" task?
How do you rate the "MY SCHOOL" task?
How do you rate the "MY COUNTRY" task?
How do you rate the "CHRISTMAS" task?
How do you rate the "HEALTHY LIFE STYLE" task?
How do you rate the "HOBBIES" task?
How do you rate the "EASTER" task?
How do you rate the "STATISTICS AND ME" task?

 

SKILLS EVALUATION:

I consider this eTwinning Project as a new learning experience.
Working on the tasks was a valuable experience.
The tasks were interesting.
The tasks were difficult.
We improved our skills in ICT.
We familiarized with new ICT applications.
We improved English in real communication.
We got know foreign partners.
We learnt about our partner's school, hometowns and countries.
We learnt how to select, evaluate important information and present the outcomes.
I would like to take part in another eTwinning project in the future.
I recommend this eTwinning project to our friends.

 

Mention pozitive things (one or more) about this project:

http://www.spaaze.com/board/1d80c69d722c41af853bc87d8307f25d

 

Mention negative things (one or more) about this project (if any):

http://www.spaaze.com/board/0cdfc53578c6458daf5a00ff5f5c5256

 

Výsledky závěrečného hodnocení studentů z aplikace Survey Monkey si můžete prohlédnout na tomto odkazu:

https://www.surveymonkey.com/results/SM-TXL57FS9/

Zde najdete několik PrintScreenů z výsledků evaluačního dotazníku (způsob hodnocení: hodnota 4 silně souhlasím, hodnota 3 souhlasím, hodnota 2 nesouhlasím, hodnota 1 silně nesouhlasím).

 

Na závěr můžeme projekt hodnotit jako úspěšný. Žáky jednotlivé aktivity velmi bavily, většina žáků se zdokonalila v používání ICT, poznali a naučili se používat nové ICT aplikace. Seznámili se se zahraničními partnery, s jejich školou a zemí. Procvičili se používání anglického jazyka v běžné každodenní komunikaci.

Je zřejmé, že bylo obtížné skloubit školní vzdělávací plán s plněním úkolů projektu. Žáci tak museli plnit úkoly mimo vyučování ve svém volném čase. 


11. BACKSTAGE – v této části můžete zhlédnout několik videí ze zákulisí. Žáci zde plní různé úkoly a pracují na jednotlivých aktivitách.

 

Backstage 01: Seznamování se se studenty z partnerských zemí, kvíz o studentech, volba loga.

 

 

Backstage 02: Vánoční aktivity, tvorba prezentace o Vánocích v České republice, kvíz Kahoot.

 

 

Backstage 03: Žáci odpovídají na School Photo Quiz vytvořený v programu PhotoPeach.