Ukončení školního roku 2019/2020

Vážení zákonní zástupci, v souvislosti s mimořádnými opatřeními, dodržování hygienických a bezpečnostních pokynů pro školy bude konec školního roku probíhat následovně:

15. – 26. 6. 2020 

vrácení učebnic, event. vyzvedávání přezůvek, tělocviků, potřeb na výtvarnou výchovu …

vždy od 9:00 – 12:00

Po 15. a 22. … 7. ročníky a žáci, kteří nechodí na výuku z 1. a 2. ročníků
Út 16. a 23. … 8. ročníky a žáci, kteří nechodí na výuku z 3. ročníků
St 17. a 24. … 6. ročníky a žáci, kteří nechodí na výuku ze 4. ročníků
Čt 18. a 25. … 9. ročníky a žáci, kteří nechodí na výuku z 5. ročníků

 

Žáci I. stupně, kteří chodí na výuky, odevzdávají učebnice dle pokynů třídních učitelek.

Žákům bude před vpuštěním do školy změřena teplota (v případě zvýšené teploty nebudou vpuštěni do školy) a musí si vydesinfikovat ruce. Ve škole bude vždy pouze jeden žák z dané třídy. Odevzdávají se všechny učebnice najednou, bez obalů, vygumované, popř. slepené, v určené učebně třídnímu učiteli.

 

Předání vysvědčení proběhne

pro žáky II. stupně v pondělí 29. 6. 2020 
pro žáky I. stupně v úterý 30. 6. 2020 

Podrobnější a přesnější informace žákům a jejich zákonným zástupcům rozešle třídní učitel prostřednictvím Bakalářů.

Děkujeme za pochopení a důkladnou přípravu učebnic k vrácení.